خوب، بد، زشت: تفاوت بین نسخه‌ها

[[w:خوب، بد، زشت|خوب، بد، زشت]] فیلمی است به کارگردانی ''سرخيو لئونه'' در سال ۱۹۶۶ و از آغازگران ژانر موسوم به وسترن اسپاگتی.
== بازیگران ==
* [[w:کلینت ایستوود|کلینت ایستوود]] - ''بلوندیمرد بدون نام''
 
* [[:ایلای والاک]] - ''زشت''
 
* [[:لی وال کلیف]] - ''بد''
 
== دیالوگ‌های فیلم ==
کاربر ناشناس