آرتور سی. کلارک: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز (آرتور سی کلارک به آرتور چارلز کلارک منتقل شد)
 
== دارای منبع ==
* «اکنون در نقطهٔ گذار دو دوران ایستاده‌ایم؛ پشتِ سَر، گذشته‌ای است که هیچگاه به آن باز نخواهیم گشت...اختراع موشک پایانی بود بر دورانی انزوایی یک میلیون ساله...کودکی گونهٔ ما به پایان رسیده و تاریخ آن‌گونه که می‌شناسیم‌اش آغاز شده‌است.»
** ''کاوش فضا'' (۱۹۵۲)
* «پشت هر انسانی که اکنون زنده است، ۳۰ روح ایستاده و این نسبتی است که بنابر آن تعداد مردگان بر زندگان پیشی می‌گیرد.»
** پیشگفتار ''۲۰۰۱: اودیسهٔ فضایی'' (۱۹۶۸).
* «هر آموزگاری که بتوان آن را با یک ماشین جایگزین گردد، باید جایگزین شود!»
** ''آموزگار الکترونیکی'' (۱۹۸۰)
* «شاید نقش ما در این سیاره این نیست که خدا را پرستش کنیم، بلکه این است که بسازیم‌اش.»
** ''گزارش دربارهٔ سیارهٔ شماره سه و دیگر تاملات'' (۱۹۷۲) «ذهنِ ماشین»
 
== منسوب ==
۱۹۳

ویرایش