باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح اشتباه تایپی
 
'''تراویس''': «فکر می‌کنم که یکی باید این شهرو بگیره و بندازه تو چاه مستراح سیفون کوفتی رو هم بکشه»
'''خدایا شکرت که نشدیم گهرویی'''
 
'''تراویس''': «حالا به وضوح می‌بینم ، زندگیم رو یه خط صاف پیش میره به سمت یه نقطهٔ مشخص، هیچوقت هیچ انتخابی نداشتم»
۲

ویرایش