صادق هدایت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
===[[انسان و حیوان]]===
 
* «سلاخ خانه ها را همیشه در بیرون شهر می سازند
خوب بود لااقل در میدان های عمومی کشت و کشتار می کردند تا مردم از مرگ مهیب غذای خود آگاه می شدند
فکر بکنید به زمان های آینده که با شگفتی خواهند خواند ، اجداد انسان حیوان کشته شده را می خورده اند!!
 
** ''[[انسان و حیوان]]''
 
 
بر هر مادر و معلمی واجب و لازم است. در جزوه ی درس و تربیت به بچه بیاموزند که حیوان را برای آزار کردن و کشتن نیافریده اند و تمام مخلوقات به نظر صانع یکسان هستند و در بین آن ها پستی و بلندی نیست»
 
** ''[[انسان و حیوان]]''
 
 
* «دیگر انسان باید از عنوان جاه طلبانه دست بکشد. او پادشاه موجودات نیست... بلکه یک جانی ، ظالم، یک چپوچی، یک راهزن و یک جلاد حیوان است و بس!
** ''[[انسان و حیوان]]''
 
 
 
چرا نباید حقوق آن ها را مراعات کرد؟ انسان باید احترام حقوق آن ها را بنماید،وگرنه برتری خود را بر سایر حیوانات انکار نموده، یک نادان دیومنش و یک پست فطرت گرسنه چشم معرفی می شود »
 
** ''[[انسان و حیوان]]''
 
 
چه خواب آرام و گوارایی است که روی بامداد را نمی بینند، داد و فریاد و آشوب و غوغای زندگانی را نمی شنوند. »
 
** ''[[مرگ]]''
 
 
 
 
===[[انسان و حیوان]]===
* «اگر مرگ نبود همه آرزویش را می کردند
فریادهای ناامیدی به آسمان بلند می شد و به طبیعت نفرین می فرستادند. »
 
** ''[[مرگ]]''
 
 
* «انسان چهره ی مرگ را ترسناک کرده و از آن گریزان است »
 
** ''[[مرگ]]''
 
 
۱۱۱

ویرایش