محمد نوریزاد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
* «ستار بهشتی یک کارگر گمنام بود، او را کشتند. فکر کردند می توانند سر و ته ماجرای یک کارگر گمنامی که کشته شده را هم بیاورند. نمی دانستند که این کارگر گمنام مادری دارد پوست و استخوان، اما با یک دل دریایی! کسی که محکم در خون خواهی پسرش ایستاد و سر خم نکرد و از ستار گمنام آوازه ای برکشید که جهانی شد. »
 
''' [http://www.youtube.com/watch?v=fGQN7cUcCDw مصاحبه با شبکه ی تلویزیونی ایران فردا] '''
 
 
''' [http://www.youtube.com/watch?v=HteG08Qt86o مصاحبه با شبکه ی تلویزیونی اندیشه] '''
۱۱۱

ویرایش