تفاوت میان نسخه‌های «باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی»

ابرابزار
(صفحهٔ جدید: '''باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی''' (۱۳۱۵ - ۱۳۸۶)، معمار، مرمت گر، است...)
 
(ابرابزار)
'''[[w:باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی|باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی]]''' (۱۳۱۵ - ۱۳۸۶)، معمار، مرمت گر، استاد دانشگاه ایرانی.
[[پرونده:Bagher Ayatollahzadeh Shirazi.jpeg|220px|بندانگشتی|چپ|]]
 
== گفتاوردها ==
* «تصور نمی ­کنم که به کسی بدی کرده­ باشمباشم، ، يعنییعنی که به خدا قسم هيچگاههیچگاه قصد و نيتنیت آن را نداشت ه­ام و اگر موردی باشد که ندانسته عمل کرده­ ام ،ام، آرزوی بخشش دارم.» <ref>http://www.drbaghershirazi.ir/vasiat.asp</ref>
* «ايرانایران در طول تاريختاریخ پيوندپیوند عجيبيعجیبی با عراق داشت؛ از زمان هخامنشيانهخامنشیان كهکه بابل را گرفتند و بابل يكيیکی از پايتخت‌هايپایتخت‌های هخامنشيانهخامنشیان شد و در دوره پارت‌ها هم كهکه تيسفونتیسفون پايتختپایتخت بود. از نظر علميعلمی و سياسيسیاسی ما هميشههمیشه با عراق همراه بوديمبودیم و قبل از آمدن بعثي‌ها،بعثی‌ها، اصولاً حضور ايناین دو فرهنگ و دو كشورکشور در كنارکنار هم خيليخیلی طبيعيطبیعی بود.» <ref>http://www.drbaghershirazi.ir/interviewdetail.asp?Eid=2</ref>
* «معماريمعماری به نظر من اوليناولین پرداخت انسان است. اوليناولین كاريکاری است كهکه انسان به محض آشناييآشنایی با طبيعتطبیعت آغاز مي‌كندمی‌کند. اوليناولین برخوردش با طبيعتطبیعت برايبرای رفع نيازش،نیازش، برايبرای زندگي‌اش،زندگی‌اش، برايبرای اسكانشاسکانش و برايبرای معيشتشمعیشتش است. اوليناولین دخل و تصرف انسان در طبيعتطبیعت است. جاييجایی كهکه انسان ظهور پيداپیدا مي‌كند،می‌کند، معماريمعماری آغاز مي‌شودمی‌شود و الفبايالفبای معماريمعماری از همان جاست و تداوم پيداپیدا مي‌كندمی‌کند. هرچه ايناین فعاليتفعالیت گسترش پيداپیدا مي‌كندمی‌کند دامنه معماريمعماری و به دنبال آن كارکار وسيع‌تروسیع‌تر به مفهوم شهرسازيشهرسازی امكانامکان گسترش مي‌يابدمی‌یابد.»<ref>http://www.drbaghershirazi.ir/interviewdetail.asp?Eid=3</ref>
== منابع ==
 
== منابع ==
[[رده:اهالی ایران|آ]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش