باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
'''[[W:میکل آنژ|میکل آنژ]]'''
 
<div style="text-align: left; direction: ltr; margin-left: 1em;">
==بدون منبع==
'''Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 1475 - 1564'''
 
</div>
* «بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ تعیین کنید.»
 
* «از هر چیز که در زندگی ما را غمگین می سازد،می‌سازد، نقاشی برای ما خوشایند است.»
 
* «بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشدوباشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد.»
 
* «تا زمانی که ننگ و جنایت وجود دارد هیچ ندیدن و نشنیدن برای من منتهای خوشبختی است.»