ویلیام شکسپیر: تفاوت میان نسخه‌ها

** <small>بدون منبع</small>
* «وقتی ناراحتی بزرگی پیش آید، رنج و غم‌های دیرین از یاد می‌رود.»
**«وقتی کسی را دوست داریدهرچندوقتدارید هرچندوقت یکبار به او یادآوری کنید تا فراموش نکند قلبی برای او می تپد.»
** <small>بدون منبع</small>
 
۳

ویرایش