یوسف قرضاوی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح ارقام
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح ارقام)
== گفتاوردها ==
* «اسلام می‌خواهد حتی در برابر کسانی که با آنان می‌جنگد یا آنان با اسلام می‌جنگند، راه را باز بگذارد: «اگر به صلح تمایل یافتند، تو نیز به آن تمایل بیاب و برخدا توکل کن امید است که خدا میان شما و کسانی که با آنان دشمنی کرده‌اید، دوستی برقرار کند» دشمنی مداوم و دوستی مداوم در کار نیست دل‌ها دگرگون می‌شوند .[[اسلام]] همواره می‌خواهد درها به روی صلح یا تمام مردمان بگشاید، زیرا مایهٔ رحمت برای تمام جهانیان است.».<ref>http://www.islahweb.org/node/3162</ref>
* « اختلافات موجود میان شیعه و اهل سنّت را نباید در بین عامۀعامهٔ مردم و بر روی منابر مساجد و اجتماعات عمومی مطرح نمود، بلکه اهل علم و تخصص باید به بررّسی مسائل اختلافی بپردازند آن هم با تکیه بر اصول علمی و کارشناسی و بدور از تحریک احساسات و تشنج آفرینی و کینه توزیکینه‌توزی سیاه و کورکورانه، بلکه با بهره گیریبهره‌گیری از روح محبّت و اخوّت.» <ref>http://www.islahweb.org/content/2007/2/119/%D9%85%D8%AA%D9%86متن-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84کامل-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8Cگفتگوی-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AFاستاد-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81یوسف-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%DB%8Cقرضاوی-%D9%88و-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8Cآقای-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8Cهاشمی-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8Cرفسنجانی</ref>
* « من و تمامی مردم اهل سنّت ایمان و یقین داریم در تمام جهان اهل سنّت حتی یک نفر هم پیدا نمی شودنمی‌شود که اهل بیت را دوست نداشته و جایگاهشان را بر روی سر خویش قرار ندهند، کدام اهل سنّت است که علی بن ابی طالب همسر بطول و عموزادۀعموزادهٔ رسول و شمشیر آخته اسلام را دوست نداشته باشد، کیست که حسن و حسین قافله سالارقافله‌سالار جوانان بهشتی، زین العابدین سجّاد، ابو جعفر باقر و جعفر صادق و دیگران را دوست نداشته باشد، چنین کسی در میان اهل سنّت وجود ندارد.»<ref>http://www.islahweb.org/content/2007/2/119/%D9%85%D8%AA%D9%86متن-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84کامل-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8Cگفتگوی-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AFاستاد-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81یوسف-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%DB%8Cقرضاوی-%D9%88و-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8Cآقای-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8Cهاشمی-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8Cرفسنجانی</ref>
* «بهتر است برادران اهل تشیع توجه کنندکه: اصحاب پیامبر شاگردان و فارغ التحصیلان دانشگاه رسالت و نتیجه و نهال بر زمین نهاده شدۀشدهٔ مدرسه تربیتی او بوده اند،بوده‌اند، اگر ایشان را آماج تیر اتهامات قرار بدهیم، در واقع استاد و معلّم ایشان را مورد اتهام قرار داده ایمداده‌ایم و این بدین معنی است که او به درستی ایشان را تربیت ننموده است.»<ref>http://www.islahweb.org/content/2007/2/119/%D9%85%D8%AA%D9%86متن-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84کامل-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8Cگفتگوی-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AFاستاد-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81یوسف-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%DB%8Cقرضاوی-%D9%88و-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8Cآقای-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8Cهاشمی-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8Cرفسنجانی</ref>
 
== منابع ==
<references />
۳۹٬۷۴۷

ویرایش