تفاوت میان نسخه‌های «ژان دو لا فونتن»

ویکی‌سازی+فارسی‌سازی اعداد+فاصلهٔ مجازی
جز
(ویکی‌سازی+فارسی‌سازی اعداد+فاصلهٔ مجازی)
'''[[W:ژان دو لافونتن|ژان دو لافونتن]]'''، ([[W:۸ ژوئیه|۸ ژوئیه]]، [[W:۱۶۲۱ (میلادی)|۱۶۲۱]] - [[W:۱۳ آوریل|۱۳ آوریل]]، [[W:۱۶۹۵ (میلادی)|۱۶۹۵]]) شاعر فرانسوی
 
شاعر بزرگ فرانسوی، ([[8 جولای 1621 - 13 آوریل 1695]])
 
----
* «از دور چیزکی است، از نزدیک هیچ.»
 
* «این قانون طبیعت است که ما را به یاری رساندن به یکدیگر فرا می خواندمی‌خواند
* «این قانون طبیعت است که ما را به یاری رساندن به یکدیگر فرا می خواند.»
 
 
* «سلام و تهنیت خلق نه بر بزرگان نابخرد، بل بر جامه گرانبهای آنها است.»
 
* «شتاب بی حاصلبی‌حاصل است، به هنگام راه افتادن شرط است.»
 
* «صلح و صفا و آرامش مسلط بر زندگی مرغ ها،مرغ‌ها، با آمدن یک خروس، به پایان رسید و جنگ و ستیز آغاز شد.»
* «شتاب بی حاصل است، به هنگام راه افتادن شرط است.»
 
* «طمع کردن در سود بیشتر، بی دغدغهبی‌دغدغه زیان میسر نخواهد بود.»
 
* «قلب زن پرتگاهی است که عمقش را نمی تواننمی‌توان تخمین زد.»
* «صلح و صفا و آرامش مسلط بر زندگی مرغ ها، با آمدن یک خروس، به پایان رسید و جنگ و ستیز آغاز شد.»
 
* «کلیدی که صندوق پول را باز می کند،می‌کند، قفل دل هادل‌ها را می گشایدمی‌گشاید
 
* «من خم می شوم،می‌شوم، اما نمی شکنمنمی‌شکنم
* «طمع کردن در سود بیشتر، بی دغدغه زیان میسر نخواهد بود.»
 
* «نخستین کسی که می تواندمی‌تواند زن را فریب دهد خود او است.»
 
* «نوع انسان با این همه بزرگی خود هنوز آنقدر انسان نشده است که بتواند فقط از عقل انسانی خود دستور بگیرد، این است که میمی‌بینید بینید افسانه ایافسانه‌ای که از قول یک قورباغه یا سوسک بال داربال‌دار نقل شده، بیش از کلمات حکما در مغز مردم نفوذ می کندمی‌کند. انسان تاکنون بزرگ ترین تجربهبزرگ‌ترین هاتجربه‌ها و معارف خود را از حیوانات ناچیزتر از خود یاد گرفته است.»
* «قلب زن پرتگاهی است که عمقش را نمی توان تخمین زد.»
 
* «وقتی به رستوران وارد می‌شوی ببین جیبت چه می‌گوید، نه معده‌ات.»
 
* «همیشه و همه جا کوچکتر هاکوچکترها باید تاوان نادانی و حماقت بزرگتر هابزرگترها را بدهند.»
* «کلیدی که صندوق پول را باز می کند، قفل دل ها را می گشاید.»
 
* «هیچ چیز بر عشق نمی تواندنمی‌تواند حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است.»
 
* «من خم می شوم، اما نمی شکنم.»
 
 
{{ناتمام}}
* «نخستین کسی که می تواند زن را فریب دهد خود او است.»
 
 
{{میانبر}}
* «نوع انسان با این همه بزرگی خود هنوز آنقدر انسان نشده است که بتواند فقط از عقل انسانی خود دستور بگیرد، این است که می بینید افسانه ای که از قول یک قورباغه یا سوسک بال دار نقل شده، بیش از کلمات حکما در مغز مردم نفوذ می کند. انسان تاکنون بزرگ ترین تجربه ها و معارف خود را از حیوانات ناچیزتر از خود یاد گرفته است.»
 
 
* «وقتی به رستوران وارد می‌شوی ببین جیبت چه می‌گوید، نه معده‌ات.»
 
 
* «همیشه و همه جا کوچکتر ها باید تاوان نادانی و حماقت بزرگتر ها را بدهند.»
 
 
* «هیچ چیز بر عشق نمی تواند حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است.»
 
 
[[sl:Jean de La Fontaine]]
[[sv:Jean de La Fontaine]]
 
 
 
{{ناتمام}}
 
 
{{میانبر}}