ضرب‌المثل‌های انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

{{چپ‌چین}}
* "Faith will move mountains."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: ایمان کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند.<br />
{{چپ‌چین}}
** Based on a Christian [[New Testament]] passage.
* "Faint heart ne'er won fair lady."
* "Familiarity breeds contempt."<br />{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: قرابت، حرمت را از بین می‌برد.<br />
{{چپ‌چین}}
* "Fine feathers make fine birds."
* "Friend to all is a friend to none."
* "Friend in need is a friend indeed n<br />{{پایان چپ‌چین}}
* معادل فارسی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان‌حالی و درماندگی
 
== G ==
کاربر ناشناس