فریدریش هایک: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
[[File:Hayek.jpg|thumb| |تا نفهمیم آنچه کرده ایمکرده‌ایم بسیار احمقانه بوده است، عاقلتر نخواهیم شد.]]
'''[[w:فریدریش هایک|فریدریش آوگوست فن هایک]]''' ([[۸ مه]] [[۱۸۹۹ (میلادی)]] – [[۲۳ مارس]] [[۱۹۹۲ (میلادی)]]) اقتصاددان برنده یبرندهٔ نوبل، جامعه شناسجامعه‌شناس و نظریه پردازنظریه‌پرداز سیاسی بود.
[[File:Hayek.jpg|thumb| |تا نفهمیم آنچه کرده ایم بسیار احمقانه بوده است، عاقلتر نخواهیم شد.]]
 
'''[[w:فریدریش هایک|فریدریش آوگوست فن هایک]]''' ([[۸ مه]] [[۱۸۹۹ (میلادی)]] – [[۲۳ مارس]] [[۱۹۹۲ (میلادی)]]) اقتصاددان برنده ی نوبل، جامعه شناس و نظریه پرداز سیاسی بود.
== گفتاوردها ==
* تا نتوانیم بنیان فلسفی یک جامعه یجامعهٔ آزاد را یکبار دیگر بدل به یک مساله فکری زنده کنیم، و پیاده سازیپیاده‌سازی آن را کاری که نبوغ و تصور زنده ترین اذهان مان نسازیم، دورنماهای آزادی همچنان تیره اندتیره‌اند.
== گفتاوردها==
* فقط زمانی که نوعی نظم در نتیجه ینتیجهٔ کنش فردی ولی بدون این فردی طراحیش کرده باشد ظهور کرده باشد است که مساله ایمساله‌ای به وجود آمده که نیاز به توضیح نظری دارد.
*تا نتوانیم بنیان فلسفی یک جامعه ی آزاد را یکبار دیگر بدل به یک مساله فکری زنده کنیم، و پیاده سازی آن را کاری که نبوغ و تصور زنده ترین اذهان مان نسازیم، دورنماهای آزادی همچنان تیره اند.
 
*فقط زمانی که نوعی نظم در نتیجه ی کنش فردی ولی بدون این فردی طراحیش کرده باشد ظهور کرده باشد است که مساله ای به وجود آمده که نیاز به توضیح نظری دارد.
== منبع ==
* درباره هایک نوشته : دکنر [[موسی غنی‌نژاد]]
[[File:Sunset Statue of Liberty.jpg|thumb|تا نتوانیم بنیان فلسفی یک جامعه یجامعهٔ آزاد را یکبار دیگر بدل به یک مساله فکری زنده کنیم، و پیاده سازیپیاده‌سازی آن را کاری که نبوغ و تصور زنده ترین اذهان مان نسازیم، دورنماهای آزادی همچنان تیره اندتیره‌اند.]]
[[File:Bbrot225x225x24.PNG|thumb|فقط زمانی که نوعی نظم در نتیجه ینتیجهٔ کنش فردی ولی بدون این فردی طراحیش کرده باشد ظهور کرده باشد است که مساله ایمساله‌ای به وجود آمده که نیاز به توضیح نظری دارد.]]
[[File:LuMaxArt Golden Family With World Religions .jpg|thumb|At first everyone will seek for himself what seems to him the best path. But the fact that such a path has been used once is likely to make it easier to traverse and therefore more likely to be used again; and thus gradually more and more clearly defined tracks arise and come to be used to the exclusion of other possible ways.]]
 
[[File:Edward Armitage - Julian the Apostate presiding at a conference of sectarian - 1875.jpg|thumb|It is possible for a dictator to govern in a liberal way. And it is also possible for a democracy to govern with a total lack of liberalism. Personally I prefer a liberal dictator to democratic government lacking liberalism.]]
[[File:Golden statue.jpg|thumb|A society that does not recognize that each individual has values of his own which he is entitled to follow can have no respect for the dignity of the individual and cannot really know freedom.]]
 
== پیوند به بیرون ==
 
==پیوند به بیرون==
{{ویکیپدیا}}
 
۲۹

ویرایش