تمیم بن حمد آل ثانی: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: '''تمیم بن حمد آل ثانی''' (۱۹۸۰) امیر کنونی کشور قطر. پرونده:Tamim bin Ham...
(صفحهٔ جدید: '''تمیم بن حمد آل ثانی''' (۱۹۸۰) امیر کنونی کشور قطر. پرونده:Tamim bin Ham...)
(بدون تفاوت)
۳۹٬۷۴۷

ویرایش