وحید قزوینی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
 
* «پيش من در طلب يار به حسرت مردن * به از آن است که پرسم ز کسی يار کجاست»
 
 
* «ما زنده از آنیم که آرام نگیریم * موجیم که آسودگی ما عدم ماست»
کاربر گمنام