تفاوت میان نسخه‌های «ژان دو لا فونتن»

 
* «طمع کردن در سود بیشتر، بی دغدغه زیان میسر نخواهد بود.»
 
 
* «قلب زن پرتگاهی است که عمقش را نمی توان تخمین زد.»
 
 
* «کلیدی که صندوق پول را باز می کند، قفل دل ها را می گشاید.»
 
 
* «من خم می شوم، اما نمی شکنم.»
 
 
* «نخستین کسی که می تواند زن را فریب دهد خود او است.»
 
 
* «نوع انسان با این همه بزرگی خود هنوز آنقدر انسان نشده است که بتواند فقط از عقل انسانی خود دستور بگیرد، این است که می بینید افسانه ای که از قول یک قورباغه یا سوسک بال دار نقل شده، بیش از کلمات حکما در مغز مردم نفوذ می کند. انسان تاکنون بزرگ ترین تجربه ها و معارف خود را از حیوانات ناچیزتر از خود یاد گرفته است.»
 
 
 
* «همیشه و همه جا کوچکتر ها باید تاوان نادانی و حماقت بزرگتر ها را بدهند.»
 
 
* «هیچ چیز بر عشق نمی تواند حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است.»
 
 
۸٬۷۶۴

ویرایش