بهاءالله: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «ترسم که از نغمه ورقاء فیض نبرده بدیار فنا راجع شوید و جمال گُل ندیده بآب و گِل باز گردید.»<ref name=mkn></ref>
*ای پسر انسان ، تا هنگامی که خود خطاکار هستی ، از خطای کسی دم مزن و اگر جز این کنی ، ملعون خواهی بود و من بر این گواه هستم. " کلمات مکنونه عربی"
*ای پسر انسان ، تو ملک منی و ملک من فناناپذیر است . چگونه از نیستی خویش می هراسی؟ و تو روشنایی منی و روشنایی من خاموش نمیشود . چگونه از خاموش
شدن خویش نگران هستی؟ و تو درخشش نور منی و درخشش نور من محو نشدنی است. و تو جامه ی منی و جامه ی من کهنه نمیشود. پس در محبت خود نسبت به
من پابرجا باش تا مرا در افق اعلی بیابی. "از کلمات مکنونه عربی"
* «حکمای عباد آنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند چنانچه ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد.»<ref name=mkn></ref>
* قفس بشکن و چون همای عشق بهوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس رحمانی در فضای قدس ربّانی بیارام»<ref name=mkn></ref>
۹

ویرایش