بهاءالله: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۲ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
*ندایی شنیدم که میگفت ما تو را و قلم ترا یاری خواهیم کرد.نه پیام جنگ و خونریزی است و نه پیام جبر و زور بلکه پیام قلم است و علم و خرد.در حقیقت از شمشیر و کشتار و جهاد خبری نیست.شمشیر نیست که مشکلات را حل میکند بلکه قلم و اندیشه راهکارهای عصر نوین هستند.
* «ترسم که از نغمه ورقاء فیض نبرده بدیار فنا راجع شوید و جمال گُل ندیده بآب و گِل باز گردید.»<ref name=mkn></ref>
 
*ای پسر انسان ، تا هنگامی که خود خطاکار هستی ، از خطای کسی دم مزن و اگر جز این کنی ، ملعون خواهی بود و من بر این گواه هستم. [ 1 ]
* «حکمای عباد آنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند چنانچه ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد.»<ref name=mkn></ref>
* قفس بشکن و چون همای عشق بهوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس رحمانی در فضای قدس ربّانی بیارام»<ref name=mkn></ref>
* «دوست بی‌رضای دوست خود در بیت او وارد نشود و در اموال او تصرّف ننماید و رضای خود را بر رضای او ترجیح ندهد و خود را در هیچ امری مقدّم نشمارد.»<ref name=mkn></ref>
*همه ملتها با هم برابر هستند.دوست و دشمن معنا ندارد.دشمن را هم باید دوست داشت.اگر کسی به شما بدی کرد شما خوبی کنید.اگر کسی شما را کتک زد شما نوازش کنید.* «من ینکر هذا الفضل الظاهر المتعالی المنیر ینبغی له بان یسئل عن امه حاله فسوف یرجع الی اسفل الجحیم.»<ref>*
*ای پسر انسان ، تا هنگامی که خود خطاکار هستی ، از خطای کسی دم مزن و اگر جز این کنی ، ملعون خواهی بود و من بر این گواه هستم. [" 1کلمات ]مکنونه عربی"
 
 
 
۹

ویرایش