فیودور داستایفسکی: تفاوت میان نسخه‌ها

تنها آرامش و سکوت ، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.
(تنها آرامش و سکوت ، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.)
**''ادوارد هلت کار. ترجمهٔ خشایار دیهیمی''
 
تنها آرامش و سکوت ، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.
== واپسین سخن ==
* «فهمیدی؟ مانع من نشو! حال وقت رفتن است، باید مرد!»
۹

ویرایش