قابوس‌نامه: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۳۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۴ سال پیش
 
 
* «اصل مردمی کم آزاری است.»
 
* «اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که هرکه را دشمنی نباشد، بی قدر و بها باشد.»
 
* «اگر خواهی از پشیمانی دراز ایمن گردی به هوای دل کار مکن.»
 
* «اما هرکه را آزمائی به کردار آزمای نه به گفتار که گنجشکی به نقد به که طاووسی به نسیه.»
 
 
== ب ==
۸٬۷۶۴

ویرایش