کاشان: تفاوت بین نسخه‌ها

۱٬۶۷۱ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
(←‏منابع: اصلاح ارقام)
* دَسَّش چَسبُونَ !
** (دست کج است. دزد است.)
 
* دَسّه کارُ وا اُوُردَ !
** (وقتی کسی قسمتی از کار را به خوبی انجام نداده باشد یا آبروریزی کرده باشد، می‌گویند.)
 
* دَم بِتُو!
** (کسی که کارهایش بسیار مخفیانه است.)
 
* دَم سَردَ !
** (کسی که بسیار پر حرف است.)
 
* دُمِش تُو بُشقابَ !
** '' دُم او در بشقاب است''. (کسی که متکبرانه به خود می‌نازد.)
 
* دَندَد می‌خارَ !
** '' دنده‌ات خارش دارد''. (دنبال دعوا هستی و دردسر می‌خواهی.)
 
* دَندِد نَرم !
** '' دنده‌ات نرم''. (خودت مقصر هستی.)
 
* دودِ قِیلو به پا چُس دَر می‌آد !
** '' دود قلیان ارزشش بیشتر از چُس است''. (برای مقایسه کردن دو چیز به کار می‌رود.)
 
* رُسَّم تُو حَمُومَ !
** '' رستم توی حمام است''. (به شوخی به فردنحیفی که داخل حمام است می‌گویند.)
 
* روزی دَسِّ قُوزی یَ !
** '' روزی دست قوزی است''. (از کار مردم گره‌گشایی نمی‌کند در حالی که می‌تواند.)
 
* ریدی به اُفُق !
** (کارت خراب بود. سه شد. سوتی دادی.)
 
* زِمونه جُوری یَ که اَسُّخُونَ آخُورِ گاب می‌کُنَ کا رُ آخورِ سَگ !
** '' زمانه طوری است که استخوان را به گاو می‌دهند وکاه را به سگ''. (کارها را به اهلش واگذار نمی‌کنند.)
 
== کاشان در شعر شاعران ==
۳۲۸

ویرایش