محمدعلی جناح: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
'''[[w:محمدعلی جناح|محمدعلی جناح]]''' ( [[w:۱۸۷۶ (میلادی)|۱۸۷۶]] - [[w:۱۹۴۸ (میلادی)|۱۹۴۸]]) وکیل ، سیاستمدار و بنیانگذار پاکستان.
__NOTOC__
 
[[#آ،الف|آ،الف]] - [[#ب،پ|ب،پ]] - [[#ت،ث|ت،ث]] - [[#ج،چ|ج،چ]] - [[#ح،خ|ح،خ]] - [[#د،ذ|د،ذ]] - [[#ر،ز،ژ|ر،ز،ژ]] - [[#س،ش|س،ش]] - [[#ص،ض|،ض]] - [[#ط،ظ|ط،ظ]] - [[#ع،غ|ع،غ]] - [[#ف،ق|ف،ق]] - [[#ک،گ|ک،گ]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#هـ|هـ]] - [[#ی|ی]]
</div>
==گفتاوردها==
* « دو نیرو در [[جهان]] هست: یکی [[شمشیر]] و دیگری [[قلم]]. یک رقابت بزرگ و مسابقه میان این دو وجود دارد. یک نیروی سومِ نیرومندتر از آن دو نیز هست ، که نیروی [[زنان]] است.» <ref>http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/muhammadal372004.html</ref>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش