محمدعلی جناح: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
</div>
==گفتاوردها==
===آ،الف===
 
===ب،پ===
 
===ت،ث===
 
===ج،چ===
 
===ح،خ===
===د،ذ===
* « دو نیرو در [[جهان]] هست: یکی [[شمشیر]] و دیگری [[قلم]]. یک رقابت بزرگ و مسابقه میان این دو وجود دارد. یک نیروی سومِ نیرومندتر از آن دو نیز هست ، که نیروی [[زنان]] است.» <ref>http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/muhammadal372004.html</ref>
 
===ر،ز،ژ===
===ص،ض===
* « صد بار پیش از تصمیم گرفتن فکر کن ، امّا آنگاه که تصمیم گرفتی، مثل یک مرد بایست.»<ref>http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/muhammadal372018.html</ref>
 
===ط،ظ===
===ع،غ===
 
===ف،ق===
 
===ک،گ===
===ل===
===م===
===ن===
===و===
===هـ===
===ی===
== منابع ==
<references />
[[رده:سیاستمداران اهل پاکستان|ج]]
[[رده:اهالی پاکستان|ج]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش