تفاوت میان نسخه‌های «سید جمال‌الدین اسدآبادی»

* « عوام فارسي به زبان عاميانه اين مردم را " اوغان" مي نامند كه مشابه نام " پتان" است كه از طرف هندوان بر آنان اطلاق مي شده . اما بعضي از طوايف افغاني مثل ساكنين قندهار و غزني خود را پشتون و يا پشتانه مي خوانند . و بعضي هم مثل ساكنين نواحي خوست ؛ كورم و باجور خود را پختون و پختانه نا ميده اند .»
 
* « از دقت در همخواني و همگوني اين الفاظ در ميا بيم كه همهء اين كلمات داراي ريشهء واحدي هستند كه عبارت از همان كلمه افغان ( اوغان و يا پتان) است . گفته مي شود كه اصل اين كلمه از ريشهء "پختان " و پشتان " است كه بطور صحيح از كلمه باشتان (باشتين) اخذ شده كه نام قريهء از قرات نيشابور است . و يا ممكنست از كلمهء " بشت " نام يكي از شهر هاي خراسان قديم اخذ شده باشد. و با حروف الف و نون كه علامت جمع در زبان فارسي است تركيب شده است. احتمال ميرود كه افغانها در اصل در اين شهر سكونت داشته اند وبعد آنجا را ترك كرده به نواحي ديگر منتشر شده اند. از طرفي حرف واو در كلمات پشتو و يا پختو مثل ياي عربي علامت نسبت مكاني است . كه در اين حالت گويا علامت جمع ( ون) به هدف اختصار حذف شده است .»
 
* « و همچنين احتمال ميرود كه اصل اين كلمات از كلمه (بشيت) گرفته شده باشد. كه نام يكي از قصبات يا شهرهاي فلسطين است . اين احتمال از آنجا مطرح شده كه گفته مي شود كه افغانها اصلاً ازجمله اسباط بني اسرائيل بوده اند. ....»
سید جمال الدین در افغانستان یک ازدواج هم داشته که از ان ازدواج فرزندانی هم به جای گذاشته است سید جمال الدین در ولایت دایکندی امروزی و اوروزگان قدیم بایک زن که شیعه بود ازدواج کرده و از ان چند فرزند داشته است که امروزه نسلهای وی هنوز در همان ولایت ودیگر ولایتها زندگی میکنند و به علت نداشتن علم به تاریخ نمیدانند که از چه ریشه ای هستند فقط با داشتم یک شجره نامه که نام سید جمال الدین در ان ذکر شده به زندگی خود ادامه میدهند سید جمال الدین در افغانستان بیشترین کارهایی که انجام داده بود این بوده که به تدریس علم به علاقه مندان پرداخته بود و بنا به دلایلی انجا را ترک کرده بود و به هرات رفته و سپس به ایران و از ایران به عثمانی تبعید شده بود و در همان جا دار فانی را وداع گفت
 
== گفتاوردهای بدون منبع ==
کاربر ناشناس