دوستی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۵۳ بایت حذف‌شده ،  ۶ سال پیش
ابرابزار، اصلاح املا
(←‏د: ابرابزار)
(ابرابزار، اصلاح املا)
'''[[W:دوستی|دوستی]]''' اصطلاحی است که برای توصیف پیوندِ همیارانه بین دو یا چند نفر به‌کار می‌رود که به هر یک از آن ها،آن‌ها، دوست (یا رفیق،یار،مصاحب،صدیقرفیق، یار، مصاحب، صدیق ...) گفته می‌شود. رابطۀرابطهٔ دوستانه معمولاً شامل درک دوجانبه، احترام و [[محبت]] نیز هست.
[[پرونده:Hold my hand.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|«ناتوانترین مردم کسی است که نیروی به دست آوردن [[دوستان]] ندارد، و ناتوانتر از او کسی است که [[دوستی]] به دست آرد و او را از دست دهد.» ''[[علی بن ابی‌طالب]]'']]
<div style="font-variant: small-caps; text-align: center;">
__NOTOC__
 
[[#آ|آ]] - [[#الف|الف]] - [[#ب|ب]] - [[#پ|پ]] - [[#ت|ت]] - [[#ث|ث]] - [[#ج|ج]] - [[#چ|چ]] - [[#ح|ح]] - [[#خ|خ]] - [[#د|د]] - [[#ذ|ذ]] - [[#ر|ر]] - [[#ز|ز]] - [[#ژ|ژ]] - [[#س|س]] - [[#ش|ش]] - [[#ص|ص]] - [[#ض|ض]] - [[#ط|ط]] - [[#ظ|ظ]] - [[#ع|ع]] - [[#غ|غ]] - [[#ف|ف]] - [[#ق|ق]] - [[#ک|ک]] - [[#گ|گ]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#هـ|هـ]] - [[#ی|ی]]
</div>
 
== آ ==
* «آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نیندیشم// که همین دوست داشتن زیباست»
** ''[[فروغ فرخزاد]]''
* «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است// با دوستان مروت، با دشمنان مدارا»
** ''[[حافظ]]''
* «آنان که دوستی و محبت را به‌زندگی خود راه نمی‌دهند،به‌آننمی‌دهند، به‌آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.»
** ''[[سیسرو]]''
* «آنچه مردم، دوستی می‌خوانند چیزی غیر از نفع شخصی نیست، دوستی خودپرستی انسان است که می‌خواهد از دیگران به عنوان دوستی متمتع گردد.»
** ''[[فرانسوا لارشفوکو]]''
* «آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.»
== الف ==
 
* «از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است// جایی برای کینهٔ دشمن نمانده‌است»
** ''[[اظهری کرمانی]]''
* «از جان طمع‌بریدن آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان بریدن»
 
** ''[[حافظ]]''
* «از جان طمع‌بریدن آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان بریدن»
* «از جهان گرچه بوستان خوشتر// بوستان هم به دوستان خوشتر»
** ''[[حافظ]]''
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
* «از خویشاوندان به‌راحتی می‌توان برید، اما رشته دوستی را هرگز.»
* «از جهان گرچه بوستان خوشتر// بوستان هم به دوستان خوشتر»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
* «از خویشاوندان به‌راحتی می‌توان برید، اما رشته دوستی را هرگز.»
** ''[[سیسرو]]''
* «از دست دادنِ [[دوستان]]، [[بیگانگی]] [غربت] است.»
 
* «از دست دادنِ [[دوستان]]، [[بیگانگی]] [غربت] است.»
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' <small>''نهج البلاغه، کلمات قصار ۶۵''</small>
* «از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟»
 
** ''[[رالف والدو امرسن]]''
 
* «از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»
* «از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟»
** ''[[رالف والدو امرسنمولوی]]''
* «از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است// از یار ناز خوش‌تر و از من نیازها»
 
** ''[[ادیب پیشاوری]]''
* «از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»
* «اغلب، دوستان ما از خطرناک‌ترین دشمنان هستند.»
** ''[[مولوی]]''
** ''[[آندره ژید]]''
 
* «اگرچند، بدخواه‌کشتن نکوست// از آن کشتن آن به که گرددت دوست»
* «از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است// از یار ناز خوش‌تر و از من نیازها»
** ''[[ادیباسدی پیشاوریطوسی]]''
* «اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند، نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند.»
 
** ''[[لابرویر]]''
* «اغلب، دوستان ما از خطرناک‌ترین دشمنان هستند.»
* «اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرفنظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است، تا می‌توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.»
** ''[[آندره ژید]]''
** ''[[فیثاغورس]]''
 
* «هر کس همه کس را دوست می‌داشت همه کس صاحب دنیا می‌شد.»
* «اگرچند، بدخواه‌کشتن نکوست// از آن کشتن آن به که گرددت دوست»
** ''[[اسدیفردریش طوسیشیلر]]''
* «این دغل دوستان که می‌بینی// [[مگس|مگسانند]] دور شیرینی»
 
* «اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند، نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند.»
** ''[[لابرویر]]''
 
* «اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرفنظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است، تا می‌توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.»
** ''[[فیثاغورس]]''
 
* «هر کس همه کس را دوست می‌داشت همه کس صاحب دنیا می‌شد.»
** ''[[فردریش شیلر]]''
 
* «این دغل دوستان که می‌بینی// [[مگس|مگسانند]] دور شیرینی»
** ''[[سعدی]]''
* «از صحبت دوستی برنجم// که اخلاق بدم حسن نماید// کودشمن شوخ‌چشم چالاک// تا عیب مرا بمن نماید»
 
* «از صحبت دوستی برنجم // که اخلاق بدم حسن نماید // کودشمن شوخ چشم چالاک // تا عیب مرا بمن نماید»
** [[سعدی]] <small>بدون منبع</small>
 
* «اگر می‌خواهید در [[زندگی]] دوستان وفادار و یاران غمخوار داشته باشید کم و خیلی دیر با مردم دوست شوید.»
** جان هرشل <small>بدون منبع</small>
 
== ب ==
* «با چه کسانی دوست و رفیق می‌باشی تا بگویم چگونه آدمی هستی.»
** ''[[رالف والدو امرسن]]''
* «برای این‌که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.»
** ''[[آندره موروا]]''
* «بر دوستی که حسود باشد، ایمن نمی‌توان بود.»
** ''[[بزرگمهر]]''
* «بگذار که دوستی کم کمکم‌کم به اوج خود برسد، اگر این رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان از نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.»
** ''[[ولتر]]''
* «بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»
** ''[[اسدی طوسی]]''
* «بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.»
** ''[[ویکتور هوگو]]''
* «بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند، توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.»
** ''[[آمادیوس موتزارت]]''
* «به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»
** ''[[ناشناس]]''
* «به دوستی که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود باید عقیده داشت.»
** ''[[الکساندر دوما]]''
* «بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»
** ''[[سعدی]]''
 
* «بهترین وسیله برای دفع دشمنان ازدیاد دوستان است.»
** [[بیسمارک]] <small>بدون منبع</small>
 
* «برای بقای دوستی دوستان باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسند و به هم به دیده احترام بنگرند.»
** [[ارسطو]] <small>بدون منبع</small>
 
* «با مردم بی‌هنر دوستی مدار که مردم بی‌هنر نه دوستی را شاید ونه دشمنی را.»
** [[انوشیروان]] <small>بدون منبع</small>
 
== پ ==
* «پای در زنجیر، پیش دوستان// به، که با بیگانگان در بوستان»
** ''[[سعدی]]''
* «پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت:ما در انتخاب برادر نقشی نداریم،ولینداریم، ولی دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می‌کند.»
** ''[[موریس مترلینگ]]''
 
== ت ==
* «تا انسان دوست نداشته باشد نمی‌فهمد.»
** ''[[لامارتین]]''
* «تندی مکن که رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمی// همواره نرم باش که شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، با ملایمی»
** ''[[محمدتقی بهار]]''
* «تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی»
** ''[[ضرب‌المثل‌های فارسی|ضرب‌المثل فارسی]]''
 
== ج ==
* «جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست است و درون دشمن است»
** ''[[اسدی طوسی]]''
 
== چ ==
 
* «چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود، پس زیاد گردانید دوستان خود را.»
** ''[[ناشناس]]''
* «چو کیسه تنگ بداری زمردمان ای دوست،// مدار چشم محبت زدیگران، نه نکوست// چو دست را نتوان شست، جز به دست دگر،// بگیر و ببخشای تا شوی محبوب»
 
** ''[[یوهان ولفگانگ گوته]]''
* «چو کیسه تنگ بداری زمردمان ای دوست،// مدار چشم محبت زدیگران، نه نکوست// چو دست را نتوان شست، جز به دست دگر،// بگیر و ببخشای تا شوی محبوب»
* «چون دوست زشت کند چه چاره از باز گفتن.»
** ''[[یوهان ولفگانگ گوته]]''
 
* «چون دوست زشت کند چه چاره از باز گفتن.»
** ''[[ابوالفضل بیهقی]]''
* «حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر نیز دوست به.»
 
* «حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر نیز دوست به.»
** ''[[قابوس‌نامه]]''
 
== خ ==
 
* «خصـمخصم دانا که دشمن جان است// بهتر از دوستی که نادان است»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
* «خنک آن چشم که گوهر زخسی بشناسد// خنک آن قافله‌ای کو بودش دوست خفیر»
 
** ''[[مولوی]]''
* «خنک آن چشم که گوهر زخسی بشناسد// خنک آن قافله‌ای کو بودش دوست خفیر»
* «خوشبخت کسی که به‌یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب، یا دوستانی که اهل [[کتاب]] باشند.»
** ''[[مولوی]]''
 
* «خوشبخت کسی که به‌یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب، یا دوستانی که اهل [[کتاب]] باشند.»
** ''[[ویکتور هوگو]]''
 
* «روشنایی دوستی به نور فسفر ماند که چون پیرامون ما تاریک شود، روشنی آن آشکار گردد.»
** ''[[ناشناس]]''
 
* «رفیق بد چون سگی است که آلوده به کثافت است و به هر کس بیشتر علاقه داشته باشد، بیشتر آلوده‌اش می‌کند.»
** ضرب‌المثل انگلیسی <small>بدون منبع</small>
 
== ز ==
* «زخم دندان دشمنی بتر است// که نماید به چشم مردم، دوست»
** ''[[سعدی]]''
* «زدشمنان چه‌غم ای‌دل، چو دوست با تو بود// زمانه گو، همه آفاق با تو دشمن کن»
** ''[[اهلی شیرازی]]''
* «زنده بی‌دوست در وطنی// مثل مرده‌است در کفنی»
** ''[[سعدی]]''
* «زینت انسان سه‌چیز است: [[دانش|علم]]، محبت، [[آزادی]].»
** ''[[افلاطون]]''
* «زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می‌کنند.»
** ''[[رالف والدو امرسن]]''
 
== س ==
* «سخن در میان دودشمن چنان گوی که چون دوست گردند شرم‌زده نگردی.»
** ''[[سعدی]]''
* «سر و زر و جانم فدای آن محبوب// که حق صحبت و مهر و وفا نگهدارد»
** ''[[حافظ]]''
* «سعدیا بی‌وجود صحبت یار// همه عالم به هیچ نستانیم»
** ''[[سعدی]]''
* «سنگینی بار ستمی را که بر شانه‌های خویش می‌کشیم، به عظمت ستمی است که برما روا می‌دارید. هرکاری که مایل هستید بکنید، بااین وجود بازهم شما را دوست خواهیم داشت. [...] ما را به بند بکشید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. خانه‌های مارا با بمب‌هایتان به آتش بکشید، کودکان ما را تهدید به مرگ کنید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت.»
** ''[[مارتین لوتر کینگ جونیور]]''
 
* «سه نوع دوستی هست که در همه جا پر ارزش و سودبخش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان‌آور و مورث پشیمانی است. دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و یا آنان که تجربه‌های بسیار دارند سودمند است. ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه‌گویان مورث بدبختی و رسوایی است.»
** [[کنفوسیوس]] <small>بدون منبع</small>
 
== ش ==
* «شوخی آلت سرکشی است که گاه دوستی را بی‌رحمانه جریحه‌دار می‌کند و زمانی سازنده آن‌را.»
** ''[[جورج هربرت]]''
 
== ص ==
* «صفات هرکس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست.»
** ''[[توماس کارلایل]]''
 
== ض ==
* «ضرب دشمن اگرچه با ضرر است// زدن دوست جان گدازتر است»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
== ع ==
* «[[عشق]] تنها قدرتی است که دشمن را به دوست بدل می‌کند.»
** ''[[مارتین لوتر کینگ جونیور]]''
* «[[عشق]]، به‌زیبایی سرخ‌گل‌های وحشی است؛ دوستی، مانند تیغ‌برگ‌های راج است و در برابر شکوه شکوفه‌های گل سرخ ناچیز. اما کدامین پایدارتر است؟»
** ''[[امیلی برونتی]]''
 
== ک ==
* «کجا فغان زجغد [[جنگ]] و مرغوای او// که تا ابد بریده‌باد نای او// کجاست روزگار صلح و ایمنی// شکفته‌مرد و باغ دلگشای او// کجاست عهد راستی و مردمی// فروغ [[عشق]] و تابش صدای او// کجاست دور یاری و برابری// حیات جاودانی و صفای او// زهی کبوتر سپید آشتی// که دل برد سرود جان‌فزای او// رسید وقت آن که جغد جنگ را// جدا کنند سر به‌پیش پای او»
** ''[[محمدتقی بهار]]''
* «کسانیکه دوستی را از زندگی برمی‌دارند مثل آن است که آفتاب را از عالم برداشته‌اند.»
** ''[[سیسرو]]''
* «کسـیکسی کو فروتن‌تر او رادتر// دل دوستانش از او شادتر»
** ''[[فردوسی]]''
* «کینه و تنفر را به‌کسانی واگذار کنید که نمی‌توانند دوست بدارند.»
** ''[[ویکتور هوگو]]''
* «کسی که از داشتن دشمن می‌ترسد نمی‌تواند دوستان واقعی داشته باشد.»
 
* «کسی که از داشتن دشمن می‌ترسد نمی‌تواند دوستان واقعی داشته باشد.»
** ویلیام هزلت
 
== گ ==
* «گر بمیری و دشمنان بخورند// به که محتاج دوستان باشی»
** ''[[سعدی]]''
* «گشادن عقده‌های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد؛ یکی آنکه شادی را دوبرابر می‌کند و دیگر آنکه غم را به دونیم می‌سازد زیرا آنکس که دوستان را در شادی خویش انباز می‌کند سرور خاطرش بیشتر می‌شود و آنکه غم دل به یاری موافق می‌گوید، بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت.»
** ''[[فرانسیس بیکن]]''
* «گفته‌اند این‌که دشمن [[دانا]]// به ز [[مجنون|نادان]] دوست در همه‌جا»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
* «گفته‌اند: اندوه نیمىنیمی از پیرى‌ستپیری‌ست. دوستىدوستی نیمىنیمی از خردمندى‌ستخردمندی‌ست. پس اگر دوستىدوستی نیمىنیمی از خردمندى‌ست،خردمندی‌ست، کینه‌توزىکینه‌توزی دیوانگىدیوانگی کامل است.»
** ''[[شیخ بهائی]]'' ''کشکول''
 
== م ==
* «محبوب ترین [[دوست|دوستانم]] کسی است که به من عیب‌هایم را [[هدیه]] دهد.»
** ''[[جعفر صادق]]'' <small>[[w:تحف العقول|تحف العقول]]</small>
* «ما به دنیا آمده‌ایم که دوست‌داشتن و [[عشق|عشق‌ورزیدن]] را بیاموزیم.»
** ''[[ناشناس]]''
* «مرا به علت بی‌گانگی زخویش مران// که دوستان وفادار بهتر از خویش‌اند»
** ''[[سعدی]]''
* «مگر تو بی خبری کاندر این مقام ترا// چه دشمنان حسودند و دوستان غیور// بکوش تا به سلامت به مامنی برسی// که راه سخت مخوف است و منزلی بس دور»
** ''[[ظهیرالدین فاریابی]]''
* «من چه گویم یک رگم هوشیار نیست// شرح آن یاری که او را یار نیست»
** ''[[مولوی]]''
* «من در جهان فقط یک دوست داشته‌ام و آن هم خودم بوده‌ام.»
** ''[[ناپلئون بوناپارت]]''
 
* «من فقط آن کس را دوست می‌دانم که در همه اوقات روز و شب فقط به خیر و صلاح دوست خود بیندیشد و برای خوشبخت کردن او همه کوشش خود را به کار برد.»
** ولفگانگ آمادئوس موتسارت <small>بدون منبع</small>
 
== ن ==
* «نشان دوست نیکو آنست که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند.»
** ''[[ابن سینا]]
* «نگه کن که دانای ایـرانایران چه گفت// بدان‌گه کـهکه بگشاد راز از نهفـتنهفت// که دشمن که دانا بود به ز دوست// ابا دشمن و دوست، دانش نکوست»
** ''[[فردوسی]]''
* «'''ناتوانترین مردم کسی است که نیروی به دست آوردن [[دوستان]] ندارد، و ناتوانتر از او کسی است که [[دوستی]] به دست آرد و او را از دست دهد'''.»
** ''[[علی بن ابی‌طالب]]'' <small>''نهج البلاغه، کلمات قصار، ۱۲''</small>
 
* «نهال دوستی واقعی آهسته رشد می‌کند.»
** [[جرج واشنگتن]] <small>بدون منبع</small>
* «نسبت به هم مودب و با یک عده معدود یارغار باش. آن‌هایی را هم که بر رفاقت برمی‌گزینی قبلا خوب آزمایش کن.»
 
* «نسبت به هم مودب و با یک عده معدود یارغار باش. آن‌هایی را هم که بر رفاقت برمی‌گزینی قبلا خوب آزمایش کن.»
** [[جرج واشنگتن]]
 
== و ==
* «وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن!»
** ''[[ضرب‌المثل‌های ژاپنی|ضرب‌المثل ژاپنی]]''
* «وقتی که زنان دوست‌مان می‌دارند مارا از هر لحاظ به‌دیده عقل می‌نگرند، حتی جنایات‌مان را. ولی وقتی که علاقه‌ای به‌ما نداشته باشند، حتی ارزشی برای فضایل‌مان هم قایل نمی‌شوند.»
** ''[[انوره دو بالزاک]]''
* «وگر بر رفیقان نباشی شفیق// به‌فرسنگ بگریزد از تو رفیق// که مرد ارچه بر ساحلست ای رفیق// نیاساید و دوستانش غریق»
** ''[[سعدی]]''
 
== هـ ==
* «هدف نهایی مبارزه ما دوستی با تمام مردم دنیا است.»
** ''[[مهاتما گاندی]]''
* «هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.»
** ''[[سقراط]]''
* «هرکه بی‌باکی کند در راه دوست// رهزن مردان شد و نامرد اوست»
** ''[[مولوی]]''
* «هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار.»
** ''[[ضرب المثل فارسی]]''
* «هم آن چیز کانت نیاید پسند// تن دوست و دشمن بدان درمبند»
** ''[[فردوسی]]''
* «همانطور که [[عشق|عشق‌های]] حقیقی کمیاب است دوستی‌های حقیقی نیز کمیاب است.»
** ''[[فرانسوا لارشفوکو]]''
* «هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.»
** ''[[ضرب‌المثل‌های رومانی|ضرب‌المثل رومانی]]''
* «هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی بهتر، بی‌پیرایه‌تر و واقعی‌تر از محبت [[مادر]] خود بیابید.»
** ''[[انوره دو بالزاک]]''
* «هیچ چیز خطرناک‌تر از دوست نادان نیست.»
 
* «هیچ چیز خطرناک‌‌تر از دوست نادان نیست.»
** ضرب‌المثل فرانسوی <small>بدون منبع</small>
 
* «هرگاه می‌خواهی با کسی دوستی کنی بیشتر از همه ببین که فهم او چه اندازه است. نیک و بد را درچه می‌داند. افتخار و اهانت را چه می‌شمارد و نیک‌بختی و بدبختی او در چه چیز است.»
** [[مارک اورل]] <small>بدون منبع</small>
 
* «هرکه زبانش شیرین‌تر، دوستانش بیشتر.»
** علی‌اصغر دادبه <small>بدون منبع</small>
 
== ی ==
* «یک‌بار دیگر، دوستان عزیز، یک‌بار دیگر برق‌آسا حمله کنید!»
** ''[[ویلیام شکسپیر]]/ هنری پنجم''
* «یک زن، فقط زمانی می‌تواند به‌مقام دوستی با یک مرد دست‌یابد که اول آشنا و سپس معشوقه او بوده‌باشد.»
** ''[[آنتون چخوف]]''
* «یگانه راه دوست پیدا کردن این است که اول خودمان اظهار دوستی کنیم.»
** ''[[رالف والدو امرسن]]''
 
== موضوعات وابسته ==
* [[عشق]]
 
== پیوند به بیرون ==
{{ویکی‌پدیا}}
۳۹٬۷۴۷

ویرایش