سنگ‌نوشته‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

جز (Sonia Sevilla صفحهٔ سنگ‌نوشته را به سنگ‌نوشته‌ها منتقل کرد)
{{ب|چو افتد بر جبینت خط پیری|مکن افسردگی در دل جوان باش}}
{{ب|تو عمری در هوای خویش بودی|زمانی هم به فکر دیگران باش}}
{{ب||سنگ نوشته قبر [[w:یعقوب علی شورورزی|یعقوب علییعقوبعلی شورورزی]]}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش