فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
== درباره امام فخر رازی ==
 
* «اندرین ره گر خرد رهبین بدی// فخر رازی، رازدار [[مذهب|دین]] بدی»
** ''[[مولوی]]''
 
کاربر ناشناس