دین: تفاوت بین نسخه‌ها

۷۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
* «به‌ محض این‌که مذهب طمع در فلسفه کند، انحطاطش حتمی است.»
** ''[[هاینریش هاینه]]''
* «به نظر من بزرگ‌ترین مطالبه [[زنان]] (افغانستان) بازتعریف احکام و دستورهای دینی است. زنان می‌خواهند هویت و جایگاه خود را در بطن دین بازیابند. باید با تأویل بنیادگرایانه و زن‌ستیزانه از دین مبارزه کرد.»
* «به نظر من تمام چالش‌های ما از تعابیر نادرست از [[سنت]]، [[مذهب]] و [[مدرنیته]] نشأت می‌گیرد.»
**[[صدیق برمک]]<ref name=fidh>http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/14902-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B7</ref>
* «به نظر من تمام چالش‌های ما از تعابیر نادرست از [[سنت]]، [[مذهب]] و [[مدرنیته]] نشأت می‌گیرد.»
**[[صدیق برمک]]<ref name=fidh>http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/14902-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B7</ref>
* «به نیروتر آن‌کس که از راه دین// کند بردباری گه خشم و کین»
۶۶۷

ویرایش