دین: تفاوت بین نسخه‌ها

۸۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز (افزودن سریع رده "دین" (با استفاده از رده ‌ساز))
* «مذهب، آه ِ شکسته در گلوی محرومان رنج‌دیده و ریشخند دنیای سنگ‌دلی است که زائیدهٔ روح بی‌جان شرایط اجتماعی می‌باشد. دین افیون ملت‌ها است.»
** [[کارل مارکس]] ''نقدی بر فلسفه هگل''
 
* «مذهب، انسان را نمی سازد؛ انسان مذهب را می سازد. مذهب ساخته انسانی است که در شرایط و جامعه معینی می زیست. دین در واقع تئوری عام، دائره المعارف، معیارهای اخلاقی و بطور کل منطق آن جامعه معین به زبانی عامیانه است. محصولات تئوریک جامعه و اشکالی که آگاهی (شعور) بخود می گیرد (در شکل مذهب، فلسفه، اخلاقیات وغیره) همه از مناسبات تولیدی و اجتماعی میان انسانها سرچشمه گرفته است.»
** ''[[کارل مارکس،مارکس]]'' (نقل به معنی از "در آمدی بر نقد فلسفه حق هگل")]]''
 
* «مذهب تمثیلی از خوشبختی تخیلی مردم است و از بین بردنش تمثیلی از مطالبه کردن خوشبختی واقعی»
* «مسلمانان باید امروز با تمسک به‌ [[کتاب]] آسمانی و سنت دینی خود، مبشّران [[صلح]] و امنیت و [[آزادی]] و عدالت باشند و قدرت‌های بزرگ نیز نباید با تحریک گروهی که جز حقد و کینهٔ مسلمانان را در سینه ندارند [[جنگ]] تبلیغاتی و نظامی علیه مسلمانان را ادامه دهند.»
** ''[[محمد خاتمی]]''
 
* «ملتی که همیشه در [[فقر]]، [[بی‌سوادی]] و ناآگاهی نگه داشته شده، خریدار متاع بنیادگرایی [[مذهب]]ی است. از طرف دیگر [[سیاست]]مداران ما هم از این دور باطل [[جنگ]] و خشونت سود جسته و بر قدرت و ثروت خود می‌افزایند. [[جهالت]] باعث لجاجت ما شده و لجاجت ما باعث خشونت ما شده است.»
**''[[صدیق برمک]]''<ref name=fidh>http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/14902-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B7</ref>
 
* «من به‌این دلیل مخالف مذهب هستم که مارا به‌راضی‌بودن و سرسپردگی تعلیم می‌دهد تا از درک علمی جهان ناتوان باشیم.»
* «من لامذهب هستم!»
** ''[[هراس]] - Sermones ۱, ۹, ۷۰''
 
* «مذهب، انسان را نمی سازد؛ انسان مذهب را می سازد. مذهب ساخته انسانی است که در شرایط و جامعه معینی می زیست. دین در واقع تئوری عام، دائره المعارف، معیارهای اخلاقی و بطور کل منطق آن جامعه معین به زبانی عامیانه است. محصولات تئوریک جامعه و اشکالی که آگاهی (شعور) بخود می گیرد (در شکل مذهب، فلسفه، اخلاقیات وغیره) همه از مناسبات تولیدی و اجتماعی میان انسانها سرچشمه گرفته است.»
** ''[[کارل مارکس،(نقل به معنی از "در آمدی بر نقد فلسفه حق هگل")]]''
 
== ن ==
۶۶۷

ویرایش