باز کردن منو اصلی

تغییرات

«حساسترین فراز [[تاریخ]] ص ۲۵۷ »
 
* «قطعه سنگی درشت که مانع و عائق راه افراد ضعیف و درمانده است، در راه اقویا و صاحبان اراده، به منزله پله‌ای می‌شود که آنان را به سوی ترقی و تعالی سوق می‌دهد.»
 
== پیوند به بیرون==
۳۲۸

ویرایش