کتاب: تفاوت بین نسخه‌ها

۲۱۲ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
*خواندن یک کتاب ممکن است پایه اندیشه‌ها و افکار انسان را تغییر دهد و چه بسا ممکن است کتابی سرنوشت میلیون‌ها انسان را تغییر دهد.
**دکارت
* «خواندن کتاب خوب به منزله همنشینی با مردم شریف روزگار است.»
*خواندن کتابهای خوب، گفتگو با انسانهای شرافتمند گذشته‌است. مطالعه، یگانه راه آشنایی و گفتگو با بزرگانی است که قرن‌ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.
** [[دکارت]]
 
* «خواندن بهترین راه آشنا شدن و سخن داشتند با دانشمندان است.»
** [[دکارت]]
 
* «خیلی فرق است بین کسی که با شوق و حرارت می‌خواهد کتابی را مطالعه کند با آدم خسته‌ای که می‌خواهد با کتابی خستگی خود را دفع کند.»
** [[چارلز دیکنز]]
 
== د ==
۳۲۸

ویرایش