کتاب: تفاوت بین نسخه‌ها

۹۰۱ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
* «این ابتدای کار است.اری آنجا که کتاب‌ها را می‌سوزانند، انسان‌ها را نیز خواهند سوزاند.»
** ''[[هاینریش هاینه]]''
 
* «از خواندن چیزی که بخوانی و ندانی// هرگز نشود حاصل چیزیت جز افغان»
** [[ناصرخسرو]]
 
* «ابلهان اثری را می‌خوانند و چیزی از آن نمی‌فهمند، اشخاص عامی خیال می‌کنند که آن‌را کاملا فهمیده‌اند، صاحبان عقل سلیم گاهی همه آن‌را نمی‌فهمند، آنان نکات مهم و تاریک را می‌یابند و نکات روشن را می‌بینند و اشخاص پر مدعا اصرار دارند که نکات روشن را تاریک جلوه دهند و نکاتی را که کاملا واضح و قابل فهم است نفهمند.»
** [[لابرویر]]
 
* «اوراق کتاب به منزله بال‌هایی هستند که روح ما را به عالم نور پرواز می‌دهند.»
** [[ولتر]]
 
== ب ==
۳۲۸

ویرایش