اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۷۰ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
* «به زاد و بوم [[اصفهان|جی]] اندر شتافتم از ری// چنان به شوق، که [[کودک]] به جانب مادر// سواد شهر صفاهان چو گشت سرمه چشم// به هرچه دید دگرگونه آمدش به نظر// شکسته‌باره از این پیش بود و تنگ‌فضای// کنون درست و قوی‌باره است و پهناور»
** ''[[وحید دستگردی]]''
 
* «همیشه بوده [[هنر]] [[کودک]] [[اصفهان]] مادر// اگر نبود صفاهان نبود فضل و هنر»
** ''[[وحید دستگردی]]''
 
* «از آن پس ز کشور مهان جهان// برفتند یکسو سوی اصفهان»
** ''[[فردوسی]]''
۳۹٬۷۴۷

ویرایش