عمر بن خطاب: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش با تلفن همراه
برچسب: ویرایش با تلفن همراه
 
* «با چنین قدرت و غلبه‏ یی که داشت دلش نمی‏خواست در ردیف فرمانروایان به شمار آید. می‏خواست‏ سیرت پیغمبر را بورزد وخلیفه پیغمبر باشد. می‏گویند وقتی از سلمان فارسی پرسید که من خلیفه‏ ام یا پادشاه ‏سلمان گفت اگر یک درهم از آنچه به مردم تعلق دارد برگیری و در آنچه جای آن ‏نیست به کار بری پادشاهی نه خلیفه. عمر از ین سخن بگریست زیرا آرزویش آن بودکه خلیفه باشد و گویی پادشاهی را نه سزای خویش می‏دید.»
**''[[عبدالحسین زرین‌کوب]] در مورد شخصیت عمر در کتاب بامداد اسلام بخش ۹''
 
===حدیث و روایت===
*«در امتهای پیش از شما مردانی بودند که به آنها حقایقی الهام می‌شد، اگر در امت من چنین کسی باشد قطعاً او عمر خواهد بود.»
 
===شعر===
۳

ویرایش