حسن عسکری: تفاوت بین نسخه‌ها

===ع،غ===
 
* «[[پرستش|عبادت کردن]] به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت ، زیاد در کار خدا اندیشیدن است».
** منبع : ''تحف العقول''، ص۴۴۸.
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش