تفاوت میان نسخه‌های «سکوت»

۱٬۳۱۴ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
* «کم آواز هر گز نبینی خجل//جوی مشک بهتر ز یک توده گل»
** ''[[سعدی]]''
 
* «گر سخن همه سیم است چون زر است خاموشی//سعی کن گرت هوش است زر به سیم نفروشی»
** ''وامق یزدی''
 
{{شعر}}
{{ب|گوش اگر داری درین بستان سرا هر غنچه‌ای|می‌کند با صد زبان تلقین خاموشی ترا}}
{{ب|خموش هرکه شد از قال و قیل وارسته است|نمی‌زنند دری را که از برون بسته است}}
{{پایان شعر}}
* ''[[صائب تبریزی]]''
 
{{شعر}}
{{ب|چو چشمه تا به کی در جوش باشی|که دریا گردی ار خاموش باشی}}
{{پایان شعر}}
* ''[[عطار نیشابوری]]''
 
{{شعر}}
{{ب|از آن سوسن به آزادی رسیده است|که او با ده زبان گنگی گزیده است}}
{{پایان شعر}}
* ''[[عطار نیشابوری]]''
 
{{شعر}}
{{ب|خاموشی بحر است و گفتن همچوجو|بحر می‌جوید ترا جو را مجو}}
{{پایان شعر}}
* ''[[مولوی]]''
 
{{شعر}}
{{ب|تا چند سخن تراشی و رند زنی|تا کی به هدف تیر پراکنده زنی}}
{{ب|گر یک سبق از علم خموشی خوانی|بسیار بر این گفت و شنو خنده زنی}}
{{پایان شعر}}
* ''[[صائب تبریزی]]''
 
==حدیث==
*سکوت مؤمن تفکر و سکوت منافق غفلت است.
۳۲۸

ویرایش