البرت هوبارد: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
اصلاح ارقام، ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح فاصلهٔ مجازی
جز
جز (اصلاح ارقام، ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
[[File:Elbert Hubbard - Project Gutenberg eText 12933.jpg|thumb|left]]
'''[[w:البرت گرین هوبارد|البرت گرین هوبارد]]''' ([[19۱۹ ژوئن]] [[W:1856۱۸۵۶ (میلادی)|1856۱۸۵۶]] - [[7۷ می]][[W:1915۳۱۹۱۵ (میلادی)|1915۱۹۱۵]])، نویسنده،ناشر،هنرمندوفیلسوفنویسنده، ناشر، هنرمندوفیلسوف آمریکایی
 
 
== دارای منبع ==
 
* « بزرگترین [[اشتباه]]ت در[[ زندگی ]] این خواهد بود که پیوسته از [[اشتباه]] کردن واهمه داشته باشی.»
 
*« «مرد باش و شهامت داشته باش و حرف دلت را بزن. گر چه ممکن است حرفهایت با دیدگاههای امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.»
*« بزرگترین [[اشتباه]]ت در[[ زندگی ]] این خواهد بود که پیوسته از [[اشتباه]] کردن واهمه داشته باشی.»
*« «برای اینکه آدم از[[ انتقاد ]] بگریزد،کافیستبگریزد، کافیست که کاری نکرده،واساسانکرده، واساسا کسی نباشد.»
 
*« «کمیته چیزی است که [[ کار ]]ی را که یک فرد کارآمد درعرض یک ساعت انجام میمی‌دهد، دهد،کمیتهکمیته آنرا یک هفته طول می دهدمی‌دهد
*« مرد باش و شهامت داشته باش و حرف دلت را بزن. گر چه ممکن است حرفهایت با دیدگاههای امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.»
* « می توانمی‌توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی تواننمی‌توان اورا به اندیشیدن واداشت.»
 
* «خوشبینی، خوشبینی،نوعینوعی محرک قلبی بوده وضدیاس می باشدمی‌باشد
*« برای اینکه آدم از[[ انتقاد ]] بگریزد،کافیست که کاری نکرده،واساسا کسی نباشد.»
*« «اشخاصی که طا لب [[ شیر ]] هستند،نبایددروسطهستند، نبایددروسط مزرعه بر روی یک چهار پایهچهارپایه نشسته وانتظار [[ گاو ]] را بکشند. »
 
*« «آدم عاطل و باطل و بیکاره،همیشهبیکاره، همیشه وقت دقیق را می داند. »
*« کمیته چیزی است که [[ کار ]]ی را که یک فرد کارآمد درعرض یک ساعت انجام می دهد،کمیته آنرا یک هفته طول می دهد.»
* « تا ساعت 10۱۰ صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین سان بقیه سا عات ،عات، روا ل مطلوب خود را بدست می آوردمی‌آورد. »
 
*« «همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش را داشته با شی،کامیابیشی، کامیابی به سراغت نیاید.»
*« می توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی توان اورا به اندیشیدن واداشت.»
 
*« خوشبینی،نوعی محرک قلبی بوده وضدیاس می باشد.»
 
*« اشخاصی که طا لب [[ شیر ]] هستند،نبایددروسط مزرعه بر روی یک چهار پایه نشسته وانتظار [[ گاو ]] را بکشند. »
 
*« آدم عاطل و باطل و بیکاره،همیشه وقت دقیق را می داند. »
 
*« تا ساعت 10 صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین سان بقیه سا عات ، روا ل مطلوب خود را بدست می آورد. »
 
*« همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش را داشته با شی،کامیابی به سراغت نیاید.»
 
 
 
== منبع ==
 
 
<small>''رازکامیابی نوشته:پیتر پاتر مترجم:بهزاد رحمتی''</small>
 
== پیوند به بیرون ==
 
 
== پیوند به بیرون==
{{ناتمام}}
[[رده:نویسندگان|هوبارد، البرت]]
۳٬۶۰۷

ویرایش