دوستی: تفاوت بین نسخه‌ها

۶۳۸ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
* «سنگینی بار ستمی را که بر شانه‌های خویش می‌کشیم، به عظمت ستمی است که برما روا می‌دارید. هرکاری که مایل هستید بکنید، بااین وجود بازهم شما را دوست خواهیم داشت. [...] ما را به بند بکشید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. خانه‌های مارا با بمب‌هایتان به آتش بکشید، کودکان ما را تهدید به مرگ کنید، بازهم شمارا دوست خواهیم داشت.»
** ''[[مارتین لوتر کینگ جونیور]]''
 
* «سه نوع دوستی هست که در همه جا پر ارزش و سودبخش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان‌آور و مورث پشیمانی است. دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و یا آنان که تجربه‌های بسیار دارند سودمند است. ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه‌گویان مورث بدبختی و رسوایی است.»
** [[کنفوسیوس]] <small>بدون منبع</small>
 
== ش ==
* «شوخی آلت سرکشی است که گاه دوستی را بی‌رحمانه جریحه‌دار می‌کند و زمانی سازنده آن‌را.»
۳۲۸

ویرایش