خوشبختی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱٬۹۵۸ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
 
* کارمن سیلوا: خوشبختی یگانه چیزی است که می‌توانیم بی آنکه خود داشته باشیم دیگران را از آن برخوردار سازیم.
 
* پول شرر: یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم.
 
* جان درایدن: خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می‌شمارد و به خود می‌گوید: من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید.
 
* [[البرت هوبارد|آلبرت هوبارد]]: سعادت عادت است، آن‌را پرورش دهید.
 
* کورنور: سعادت آن است که انسان دنیا را همانطور که آرزو می‌کند ببیند.
 
* بیوسئوس: ای مردم چرا سعادت را در خارج می‌جویید؟ سعادت درون خود شماست.
 
* ساموئل جانسن: بشر خلق نشده استکه سعادتمند باشد.
 
* هوتورن: هرگاه سعادت در اینجهان به کسی روی آورد، تصادفا روی می‌آورد. ولی اگر کسی آن‌را هدف قرار دهد هرگز آن‌را به دست نخواهد آورد.
 
* [[لارشفوکو|لارشفوکو]]: هیچکس به آن اندازه که تصور میکند بدبخت و یا خوشبخت نیست.
 
* [[شارل دو مونتسکیو|شارل دو مونتسکیو]]: اگر کسی بخواهد فقط خوشبخت باشد به آسانی می‌تواند به منظورخود برسد. ولی عیب کار در اینجاست که ما می‌خواهیم خوشبخت‌تر از دیگران باشیم ورسیدن به این منظور همیشه دشوار است زیرا ما همیشه تصور می‌کنیم دیگران از ما خوشبخت‌ترند.
 
* هاتسن: راز سعادت در این است که کاری که به تو واگذار شده دوست بداری.
 
* اسپورجن: سعادت در این نیست که چقدر توانگریم بلکه در آن است که چقدر از آنچه در اختیارمان هست استفاده می‌کنیم.
 
== پیوند به بیرون==
۳۲۸

ویرایش