تفاوت میان نسخه‌های «کودک»

۳۰ بایت حذف‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(←‏د،ذ: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی، ابرابزار، اصلاح املا)
'''[[W:کودک|کودک]]''' (بچّه، بچّهطفل، ، طفل ،اولاد ،اولاد، فرزند) . از نظر پيمان‌نامۀپیمان‌نامهٔ حقوقِ کودک ،کودک، سازمانِ مللملل،<ref>http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9پیمان‌نامه_حقوق_کودک#.D9.85.D8.A7.D8.AF.D9.87_54</ref>، منظور از كودكکودک هر انسان كمترکمتر از ۱۸ سال سن است، مگر ايناین كهکه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك،کودک، سن قانونيقانونی كمترکمتر تعيينتعیین شده باشد.<br />{{سخ}}
در این نوشتارنوشتار، ، کلمۀکلمهٔ «کودک» همچنین هم معنی با «فرزند» است.
<div style="font-variant: small-caps; text-align: center;">
__NOTOC__
 
[[#آ،الفآ، الف|آ،الفآ، الف]] - [[#ب،پب، پ|ب،پب، پ]] - [[#ت،ثت، ث|ت،ثت، ث]] - [[#ج،چج، چ|ج،چج، چ]] - [[#ح،خح، خ|ح،خح، خ]] - [[#د،ذد، ذ|د،ذد، ذ]] - [[#ر،ز،ژر، ز، ژ|ر،ز،ژر، ز، ژ]] - [[#س،شس، ش|س،شس، ش]] - [[#ص،ضص، ض|،ض، ض]] - [[#ط،ظط، ظ|ط،ظط، ظ]] - [[#ع،غع، غ|ع،غع، غ]] - [[#ف،قف، ق|ف،قف، ق]] - [[#ک،گک، گ|ک،گک، گ]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#هـ|هـ]] - [[#ی|ی]]
</div>
 
[[پرونده:USMC-18962.jpg|250px|بندانگشتی| «خانه‌ای خانهکه ‏اى كه كودكکودک در آن نباشدنباشد، ، بركتبرکت ندارد. »''[[محمد بن عبدالله|محمد بن عبدالله]]'' ]]
[[پرونده:Flickr - The U.S. Army - Bumper stickers.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|«به [[صلح]] فکر کردن یعنی فکر کردن به کودکان.» ''[[میخائیل گورباچف]]]]
[[پرونده:Nixe, Margret Hofheinz-Döring, Öl, 1970 (WV-Nr.82).JPG|250px|بندانگشتی|چپ|« اگر می خواهیدمی‌خواهید کودکانتان باهوش شوند ،شوند، برایشان افسانه هاافسانه‌ها بخوانید. اگر می خواهیدمی‌خواهید باهوشتر شوند، برایشان بیشتر افسانه بخوانید.»''[[آلبرت اینشتین]]'' ]]
[[پرونده:A girl and a child in Egypt..jpg|250px|بندانگشتی|چپ| « کودکانِ خیابانی امروز ،امروز، جوانان فردا و پدران و مادران سال هایسال‌های آینده هستند ... تداوم این پدیده ناگزیر به بدتر شدن انحراف اخلاقی و گردش ارزش هایارزش‌های اخلاقی در جامعه منجر خواهد شد ... » ]]
[[پرونده:Sir Lawrence Alma-Tadema - The finding of Moses.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|« زن فرعون گفت: این کودک (مایه‌یمایهٔ نشاط دل و) نور دیده‌یدیدهٔ من و توست، او را مکشید، باشد که در خدمت ما سودمند افتد و یا او را به فرزندی خود برگیریم، ... »''[[قرآن|قرآن]]'']]
[[پرونده:Henrique Bernardelli - Mater (detalhe 2).JPG|250px|بندانگشتی|چپ|« مادران بايدباید فرزندان خود را دو سال تمام شيرشیر دهند...» ''[[قرآن|قرآن]]'']]
[[پرونده:Four siblings in their Sunday clothes 19th century.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|فرزندان شما به حقیقت، فرزندان شما نیستند. آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خویش ... آنها از کوچه وجود شما می گذرند،می‌گذرند، اما از آن شما نیستند و اگر چه با شمایند، به شما تعلق ندارند. عشق خود را بر آنها نثار کنید، اما اندیشه هایتان را برای خود نگه دارید؛ زیرا آنها را نیز برای خود، اندیشه ایاندیشه‌ای دیگر است. جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید، اما روح آنها را به آینده واگذارید... » ''[[جبران خلیل جبران|جبران خلیل]]'' ]]
[[پرونده:Enfant d'Ouzbékistan-260.JPG|250px|بندانگشتی| « نمی دانم چه کسی این را گفته ،گفته، امّا واقعاً جاهایی در قلب هست که نمی دانی وجود دارند تا وقتی که کودک را دوست داشته باشی. »[[آن لموت]]]]
[[پرونده:Mozambique030.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|« یک کودک، فرزند هر که می‌خواهد باشد، از هر نژادی که باشد و متعلق به هر قبیله‌ای که باشد، قبل از هر چیزی کودک است و باید در قد و قواره یک کودک با او برخورد کرد. شاید بزرگترهای قد کشیده و رشید با هم سر ناسازگاری داشته باشند و یا به مرزبندی‌های رنگ و وارنگ معتقد باشند اما کودکان این بزرگترها به خاطر معصومیتی که در وجودشان موج می‌زند از همه این مرزها و ناسازی‌ها به دورند و وقتی در نگاه من و تو خیره می‌شوند چیزی جز لبخندی آرام‌بخش را جست‌وجو نمی‌کنند.» ''[[احمد حلت]]'' ]]
[[پرونده:Ethtigregch.jpg|250px|بندانگشتی| « وقتی که من کودکان را میمی‌بینم، بینم ، چهرۀچهرهٔ خدا را می بینممی‌بینم. به همین دلیل است که آن هاآن‌ها را بسیار دوست می دارممی‌دارم. این است آنچه من در آنها می بینممی‌بینم. » [[مایکل جکسون]] ]]
[[پرونده:Mirada tranquila..jpg|250px|بندانگشتی|چپ|« حضورتان بیشتر از هدیه هایتان برای فرزندانتان لازم است.» ''[[جسی جکسون]]'']]
[[پرونده:Little girl in kindergarten uniform of Japan.jpg|250px|بندانگشتی|چپ| « زندگی هایزندگی‌های زیادی بدونِ کودکان هستند که میمی‌توانم توانم آن هاآن‌ها را تصور کنم ،کنم، امّا هیچ یک از آن هاآن‌ها خنده و سر-و-صدا ندارند.» ''[[برایان آندریس]]'']]
[[پرونده:2013 Bushehr earthquake By Mardetanha 073.jpg|250px|بندانگشتی|چپ| « روح-و-روان با بودن نزدِ کودکان درمان می شود می‌شود». ''[[فیودور داستایفسکی]]'' ]]
[[پرونده:Laos Katoo081999a.jpg|250px|بندانگشتی|«کسی که کودکی را شاد کند، همچو کسی است که پیامبر را زیارت کرده است.»''[[ضرب‌المثل‌های عربی|ضرب المثل عربی]]'' ]]
[[پرونده:Singapore schoolgirl.jpg|250px|بندانگشتی|چپ| « کودکان در لبخندهای بازیگوشی هایشان به من ''نیروی الهی را در هر کس'' نشان دادند.» ''[[مایکل جکسون]]'']]
[[پرونده:Flood relief - Pakistan.jpg|250px|بندانگشتی|چپ|« هر کسی که در زندگی اش هر کاری برای کمک به کودکان انجام می دهد ،می‌دهد، از نگاهِ من یک قهرمان است . » ''[[فرد راجرز]]'' ]]
[[پرونده:Sudan - young girl in Khartoum.jpg|250px|بندانگشتی|چپ| « کودکان کلیدهای بهشت هستند ». ''[[اریک هافر]]'' ]]
[[پرونده:Little Somali girl.jpeg|250px|بندانگشتی|چپ| « كودكانکودکان حق دارند از هويتهویت فرهنگي،فرهنگی، زبان و ارزشارزش‌های هايادبی، ادبي، هنريهنری و مليملی كشورکشور خود مراقبت كنندکنند و آنها را پاس بدارند.» ''پيمانپیمان حقوقيحقوقی كودكانکودکان يونيسف ،یونیسف، (ماده 29،بند1۲۹، بند۱-ج)'' ]]
[[پرونده:Reopening-of-schools -nishapur.jpg|250px|بندانگشتی|چپ| « دنيايدنیای ما، دنيايدنیای خوبيخوبی برايبرای کودکان نيست ،نیست، بزرگترها به خاطر منافع خود، لشگرکشيلشگرکشی مي کنندمی‌کنند و جنگ به راه مي اندازندمی‌اندازند... بزرگترها بدانند که کودکان سرمايهسرمایه‌های هاي آيندهآینده کشور هستند و امروز نيزنیز بايدباید آنان را باور کنيم کنیم. کودکان و نوجوانان در کودکستان و مدارس بايدباید احساس حضور کنند، حرف خود را بزنند و با يکديگریکدیگر تبادل نظر کنند.» ''[[سید محمد خاتمی]]'']]
 
== گفتاوردها ==
=== آ، الف ===
* «'''اگر می‌خواهید کودکانتان باهوش شوند، برایشان افسانه‌ها بخوانید. اگر می‌خواهید باهوشتر شوند، برایشان بیشتر افسانه بخوانید'''.»
** ''[[آلبرت اینشتین]]'' [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children]
 
* «اگر می‌خواهید کودکتان را نگه دارید، به آن‌ها اجازه بدهید که بروند».
** <small>اگر می‌خواهید از کودکتان حفاظت کنید، به آن‌ها اجازه بدهید که بروند</small>».
** ''[[مالکوم فوربس|مالکوم فوربس]]'' [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/malcolmfor151524.html]
 
* «اگر ما می‌خواهیم صلحِ واقعی را در جهان آموزش بدهیم و اگر ما واقعاً می‌خواهیم ضد جنگ باشیم، باید از کودکان شروع کنیم.»
** ''[[گاندی]]'' [http://www.compassion.com/child-advocacy/find-your-voice/famous-quotes/]
 
* «اگر می‌خواهی ببینی که کودکان چکار می‌توانند انجام دهند، باید دادنِ همه چیز به آن‌ها را تمام کنی».
** ''[[نورمان داگلاس|نورمان داگلاس]]'' [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=3]
 
** <sup>محمد المنیر صفی الدین، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران</sup> [http://www.unicef.org/iran/fa/1562_8462.html]
 
* «آموزش حق همه کودکان است. دولت‌ها باید برای آموزش و پرورش کودکان تلاش کنند و امکانات آموزشی و حرفه‌ای را برای همه کودکان فراهم آورند.»
** <small>پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۲۸، بند ۱-د)</small>
* «استراحت، تفریح، بازی و فعالیت‌های خلاق حق هر کودک است.»
 
* «استراحت، تفریح، بازی و فعالیت‌های خلاق حق هر کودک است.»
** <small>پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۳۱، بند۱)</small>
* «این را یک اصل قرار بده: کتابی را که خودت نخوانده‌ای به کودکی هدیه نده».
 
* «این را یک اصل قرار بده: کتابی را که خودت نخوانده‌ای به کودکی هدیه نده».
** ''[[جرج برنارد شاو]]'' [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children]
 
** ''[[سهیلا ثقفی]]'' [http://www.movafaghiat.com/مجله/سخن-سردبیر/سخن-سردبیر207#scrollToBody]
 
* «ارزش ازدواج این نیست که بزرگسالان به کودکان بیاموزند، بلکه این است که کودکان به بزرگسالان بیاموزند».
** ''[[پیتر دوریس|پیتر دوریس/Peter De Vries]]'' [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=4]
 
* «انسان‌ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند.»
** ''[[ناپلئون بناپارت]]''[http://www.amoozak.com/quote/term/کودکان]
 
* «ارزشمندترین منابع زمین کودکان هستند، این بهترین امید برای آینده‌است.»
** ''[[جان اف. کندی]]'' [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=18]
 
* «آرزومندم حتی یک طفل کشور هم به بیماری فلج مصاب نشود... از تمام علما و بزرگان قریه‌ها و دهات آرزو دارم تا اگر مخالفین مسلح مانع تطبیق واکسین پولیو می‌گردند آنها را بفهمانند که عدم تطبیق واکسین پولیو به اطفال به معنای دشمنی با کودکان وطن می‌باشد.»
** ''[[حامد کرزی]]'' [http://president.gov.af/fa/news/6844]
 
* [<small>پرسش مصاحبه گر: آیا احساس می‌کنید که افغانستان بهترین محل برای پرورش و رشد اطفال تان باشد؟</small> ]: «یقیناً، افغانستان بهترین محل برای رشد و پرورش اطفالم است. افغانستان بهترین محل برای رشد و پرورش آنهاست...»
** ''[[حامد کرزی]]'' [http://president.gov.af/fa/news/15454]
 
* «'''اگر چه کودکان، بزرگسالان را به عنوان بزرگسال می‌پذیرند، امّا بزرگسالان هرگز نمی‌توانند کودکان را به عنوان بزرگسال بپذیرند. '''»
** ''[[ویلیام فاکنر]]''[http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=22]
 
===ب،پ ب، پ ===
* « باید بدون خودخواهی فرزندانت را دوست بداری . این سخت است امّا تنها راه است.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/barbarabus145690.html]
** ''باربارا بوش/Barbara Bush ''
* «برای کودک، هیچ شیری بهتر از شیر مادرش نیست.»
 
** ''[[محمد بن عبدالله|محمد، پیامبر اسلام]]، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۳۴، ح ۶۹''
* « براى كودك ، هيچ شيرى بهتر از شير مادرش نيست.»
* «بیشتر اطلاعاتِ جذاب از کودکان می‌آید، چرا که آنان همهٔ آنچه که می دانند را می‌گویند و ساکت می‌شوند.»
** ''[[محمد بن عبدالله|محمد ، پیامبر اسلام]] ،عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 34، ح 69''
 
* «بیشتر اطلاعاتِ جذاب از کودکان می آید ، چرا که آنان همۀ آنچه که می دانند را می گویند و ساکت می شوند.»
** ''[[مارک تواین]]'' [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marktwain386471.html]
 
* « '''به [[صلح]] فکر کردن یعنی فکر کردن به کودکان'''.»
** ''[[میخائیل گورباچف]] در نامه اینامه‌ای به [[آسترید لیندگرن]]''
* «بهترین چیزی که یک پدر می‌تواند برای فرزندش انجام دهد، دوست داشتنِ مادرش است». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/theodorehe114459.html]
 
** ''تئودور هسبرگ / Theodore Hesburgh''
* « بهترین چیزی که یک پدر می تواند برای فرزندش انجام دهد ، دوست داشتنِ مادرش است ». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/theodorehe114459.html]
* «بهداشت و تندرستی حق کودکان است. باید برای کودکان برنامه‌های ایمن سازی و مراقبت‌های بهداشتی را گسترش داد.»
** ''تئودور هسبرگ / Theodore Hesburgh''
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۲۴، بند۲-ج)''
 
* «بشر تنها مخلوفات روی کرهٔ زمین هستند که به بچه هایشان اجازه می‌دهند که به خانه هایشان بر گردند!» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/billcosby128169.html]
* « بهداشت و تندرستي حق كودكان است.بايد براي كودكان برنامه هاي ايمن سازي و مراقبت هاي بهداشتي را گسترش داد.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 24،بند2-ج)''
 
* « بشر تنها مخلوفات روی کرۀ زمین هستند که به بچه هایشان اجازه می دهند که به خانه هایشان بر گردند! » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/billcosby128169.html]
** ''بیل کاسبی/Bill Cosby''
* «به فرزندان خود شعر آموزش دهید، چرا که ذهن را باز می‌کند. فضل را با عقل آشنا می‌سازد [بزرگواری را با دانایی درمی آمیزد] و میراثی از ویژگی‌های قهرمانانه است.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/walterscot155495.html]
 
* « به فرزندان خود شعر آموزش دهید ، چرا که ذهن را باز می کند. فضل را با عقل آشنا می سازد [بزرگواری را با دانایی درمی آمیزد] و میراثی از ویژگی های قهرمانانه است. » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/walterscot155495.html]
** ''والتر اسکات / Walter Scott''
* «بدانید که اموال و فرزندان شما، ابرازِ آزمایش شما هستند.(۲۸)»
 
** ''[[قرآن]]، سورهٔ انفال''
* « بدانيد كه اموال و فرزندان شما ، ابرازِ آزمايش شما هستند.(۲۸)»
* «بهترین راه برای راهنمایی کودکان -بدون اجبار - این است که خودمان باشیم».
** ''[[قرآن]] ، سورۀ انفال''
 
* « بهترین راه برای راهنمایی کودکان -بدون اجبار - این است که خودمان باشیم ».
** ''مادلین آنجل/Madeleine L'Engle در A Circle of Quiet''
------
* « پدر و مادر اوليناولین كسانيکسانی هستند كهکه مسئول رشد كاملکامل و پيشرفتپیشرفت كودكکودک مي باشندمی‌باشند
** ''پيمانپیمان حقوقيحقوقی كودكانکودکان در يونيسف ،یونیسف، (ماده 18،بند۱۸، 1بند ۱)''
* «پیمان جهانی حقوق کودک از کودکان در برابر کارهای زیان یاری که مانع آموزش آنان می‌شود و برای بهداشت و پیشرفت اجتماعی آنها مضر است حمایت می‌کند.»
 
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۳۲، بند۱)''
* « پيمان جهاني حقوق كودك از كودكان در برابر كارهاي زيان ياري كه مانع آموزش آنان مي شود و براي بهداشت و پيشرفت اجتماعي آنها مضر است حمايت مي كند.»
* «پیمان جهانی حقوق کودک، از پدران و مادران و سرپرستان می‌خواهد که در برابر اشتباهات کودکان از روش‌های نامناسب تنبیه و سرزنش استفاده نکنند.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 32،بند1)''
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۴۰، بند۱)''
 
* «پدرانی هستند که فرزندانشان را دوست نمی‌دارند، امّا پدربزرگانی وجود ندارند که به نوه هایشان عشق نورزند.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/v/victorhugo118141.html]
* « پيمان جهاني حقوق كودك، از پدران و مادران و سرپرستان مي خواهد كه در برابر اشتباهات كودكان از روش هاي نامناسب تنبيه و سرزنش استفاده نكنند.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 40،بند1)''
 
* « پدرانی هستند که فرزندانشان را دوست نمی دارند ، امّا پدربزرگانی وجود ندارند که به نوه هایشان عشق نورزند. » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/v/victorhugo118141.html]
** ''[[ویکتور هوگو]]''
===ت،ث===
* « تقریباً همۀ "صادقانه حقیقت گفتن" در جهان به دست کودکان است.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/o/oliverwend101817.html]
** ''اولیور واندل هولمز/ Oliver Wendell Holmes''
 
=== ت، ث ===
* « تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.»[http://www.amoozak.com/quote/term/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86]
* «تقریباً همهٔ "صادقانه حقیقت گفتن" در جهان به دست کودکان است.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/o/oliverwend101817.html]
** ''اولیور واندل هولمز/ Oliver Wendell Holmes''
* «تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.»[http://www.amoozak.com/quote/term/کودکان]
** ''[[آلبرت اینشتین]]''
 
===ج،چ===
=== ج، چ ===
* « جنون ارثی است، شما آن را از فرزندان خود را می گیرد! » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/samlevenso106992.html]
* «جنون ارثی است، شما آن را از فرزندان خود را می‌گیرد!» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/samlevenso106992.html]
* سام لونسُن/Sam Levenson
------
* « چیزهای بسیاری در این دنیا هست که کودکان نباید دربارۀدربارهٔ آنان بپرسند ». [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=11]
** ''[[ناتانیل هاثورن]]''
===ح،خ ح، خ ===
* « حق فرزند بر پدر ايناین است كهکه مادر او را گرامىگرامی بدارد.. »
** ''[[محمد بن عبدالله|محمد ،محمد، پیامبر اسلام]] ، كافى،کافی، ج ۶، ص 48،۴۸، ح 6۶''
* «حقّ فرزند بر پدر، آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد .»
 
** [[علی بن ابی طالب]]، نهج البلاغة، حکمت ۳۹۹
* « حقّ فرزند بر پدر ، آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد .»
* «حق کودکان است با زندگی در کنار والدین و یا قیم خود، از تکامل توانایی‌های خود برخوردار شوند.»
** [[علی بن ابی طالب]] ، نهج البلاغة، حكمت 399
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۵)''
 
* « حق كودكانکودکان است با زندگيزندگی در كنارکنار والدينوالدین و يایا قيمقیم خود، از تكاملتکامل توانايي هايتوانایی‌های خود برخوردار شوند.»
** ''پيمانپیمان حقوقيحقوقی كودكانکودکان در يونيسف ،یونیسف، (ماده 5۵)''
* «حق کودکان بیمار است که با درمان و مراقبت‌های پزشکی، هر چه زودتر بهبود پیدا کنند.»
 
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف (ماده ۲۴، بند ۱)''
* « حق كودكان است با زندگي در كنار والدين و يا قيم خود، از تكامل توانايي هاي خود برخوردار شوند.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 5)''
 
* « حق كودكان بيمار است كه با درمان و مراقبت هاي پزشكي، هر چه زودتر بهبود پيدا كنند.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف (ماده 24،بند 1)''
-----
* « '''خانهخانه‌ای ‏اىکه كه كودكکودک در آن نباشدنباشد، ، بركتبرکت ندارد'''. »
** ''[[محمد بن عبدالله|محمد ،محمد، پیامبر اسلام]] ، نهج الفصاحه ص 374 ،۳۷۴، ح1096ح۱۰۹۶''
* «خوب است فراموش نکنیم که کودکان به مثال‌ها بهتر از موعظه کردن نگاه می‌کنند». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/roylsmith132058.html]
** روی اسمیث /Roy L. Smith
 
* « خوب است فراموش نکنیم که کودکان به مثال ها بهتر از موعظه کردن نگاه می کنند ». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/roylsmith132058.html]
** روی اسمیث /Roy L. Smith
=== د، ذ ===
* «دختران حسنه و پسران نعمت اند. در برابر حسنه پاداش دهند و برای نعمت پرسش کنند.»
** ''[[نوال سعداوی]]، در «الأغنیة الأطفال الدائریة» ناشر: دار الآداب. ص ۱''
 
===ر،ز،ژ ر، ز، ژ ===
* « '''روح-و-روان با بودن نزدِ کودکان شفا می یابدمی‌یابد''' ». [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=2/]
** ''[[فیودور داستایفسکی]]''
* «'''زندگی‌های زیادی بدونِ کودکان هستند که می‌توانم آن‌ها را تصور کنم، امّا هیچ یک از آن‌ها خنده و سر-و-صدا ندارند'''.» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=2]
 
* « '''زندگی های زیادی بدونِ کودکان هستند که می توانم آن ها را تصور کنم ، امّا هیچ یک از آن ها خنده و سر-و-صدا ندارند'''.» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=2]
* ''برایان آندریس/Brian Andreas''
* «زن وقتی نشسته بود وسط اتاق هیچ حسی نداشت. کودک شیرخواره را روی زمین رها کرده بود ... چشمش به صندوق چوبی و بزرگی افتاد که گوشه اتاق بود و کل دارایی‌اش همان صندوق بود و دید کودک شیرخواره که پاهای کوچکش را تکان می‌دهد و افتاده است کنار ظرف نانی که درش باز است و چیزی درونش نیست ...» [http://www.chouk.ir/anjoman-dastan/dastane-tarjomeh/2355-2012-07-28-04-57-10.html]
** ''داستان«قیمت خون» نویسنده«[[نوال سعداوی]]» مترجم«ندا هاشمی»''
* «'''زن فرعون گفت: این کودک (مایهٔ نشاط دل و) نور دیدهٔ من و توست، او را مکشید، باشد که در خدمت ما سودمند افتد و یا او را به فرزندی خود برگیریم'''، و آن‌ها (از حقیقت حال موسی و تقدیر ازلی حق) بی‌خبر بودند. (۹) و مادر موسی دلش (از هر چیز جز یاد طفلش) فارغ شد (و به حدی غم و اندوه قلبش را فرا گرفت که) اگر نه ما دلش را بر جای نگاه داشتیم تا ایمانش بر قرار ماند نزدیک بود راز درونش را آشکار سازد. (۱۰) و (آن‌گاه مادر موسی) به خواهر او گفت که از پی طفلم رو. خواهر رفت و موسی را از دور دید (و شناخت) ولی آل فرعون بی‌خبر بودند. (۱۱)و ما پیش از آن، شیر هر دایه‌ای را بر او حرام کردیم، و خواهر موسی گفت: آیا مایلید که من شما را بر خانواده‌ای که دایه و پرستار این طفل شوند و در کمال محبت و مهربانی تربیت کنند رهنمایی کنم؟ (۱۲)و بدین وسیله ما موسی را به مادرش برگردانیدیم تا دیده‌اش روشن شود و حزن و اندوهش به کلی برطرف گردد و نیز به طور یقین بداند که وعدهٔ خدا حق است، لیکن اکثر آنان از این حقیقت آگاه نیستند. (۱۳)»
** ''[[قرآن]]، سوره قصص''
 
=== س، ض ===
* « زن وقتی نشسته بود وسط اتاق هیچ حسی نداشت. کودک شیرخواره را روی زمین رها کرده بود ... چشمش به صندوق چوبی و بزرگی افتاد که گوشه اتاق بود و کل دارایی‌اش همان صندوق بود و دید کودک شیرخواره که پاهای کوچکش را تکان می‌دهد و افتاده است کنار ظرف نانی که درش باز است و چیزی درونش نیست ... » [http://www.chouk.ir/anjoman-dastan/dastane-tarjomeh/2355-2012-07-28-04-57-10.html]
* «سازه‌ها و ساختمان‌ها نیز کودکانِ زمین و خورشید هستند». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franklloyd127713.html]
** ''داستان«قيمت خون» نويسنده«[[نوال سعداوی]]» مترجم«ندا هاشمي»''
 
* « '''زن فرعون گفت: این کودک (مایه‌ی نشاط دل و) نور دیده‌ی من و توست، او را مکشید، باشد که در خدمت ما سودمند افتد و یا او را به فرزندی خود برگیریم'''، و آن‌ها (از حقیقت حال موسی و تقدیر ازلی حق) بی‏خبر بودند. (۹) و مادر موسی دلش (از هر چیز جز یاد طفلش) فارغ شد (و به حدی غم و اندوه قلبش را فرا گرفت که) اگر نه ما دلش را بر جای نگاه داشتیم تا ایمانش بر قرار ماند نزدیک بود راز درونش را آشکار سازد. (۱۰) و (آن‌گاه مادر موسی) به خواهر او گفت که از پی طفلم رو. خواهر رفت و موسی را از دور دید (و شناخت) ولی آل فرعون بی‏خبر بودند. (۱۱)و ما پیش از آن، شیر هر دایه‏ای را بر او حرام کردیم، و خواهر موسی گفت: آیا مایلید که من شما را بر خانواده‏ای که دایه و پرستار این طفل شوند و در کمال محبت و مهربانی تربیت کنند رهنمایی کنم؟ (۱۲)و بدین وسیله ما موسی را به مادرش برگردانیدیم تا دیده‏اش روشن شود و حزن و اندوهش به کلی برطرف گردد و نیز به طور یقین بداند که وعده‌ی خدا حق است، لیکن اکثر آنان از این حقیقت آگاه نیستند. (۱۳)»
** ''[[قرآن]] ، سوره قصص''
===س،ض===
* « سازه ها و ساختمان ها نیز کودکانِ زمین و خورشید هستند ». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/franklloyd127713.html]
** ''فرانک رایت/Frank Lloyd Wright''
* «'''شک نکنید که یک کودک، فرزند هر که می‌خواهد باشد، از هر نژادی که باشد و متعلق به هر قبیله‌ای که باشد، قبل از هر چیزی کودک است و باید در قد و قواره یک کودک با او برخورد کرد. شاید بزرگترهای قد کشیده و رشید با هم سر ناسازگاری داشته باشند و یا به مرزبندی‌های رنگ و وارنگ معتقد باشند اما کودکان این بزرگترها به خاطر معصومیتی که در وجودشان موج می‌زند از همه این مرزها و ناسازی‌ها به دورند و وقتی در نگاه من و تو خیره می‌شوند چیزی جز لبخندی آرام‌بخش را جست‌وجو نمی‌کنند'''.»
** ''[[احمد حلت]]'' [http://www.movafaghiat.com/مجله/سرمقاله/سرمقاله198#scrollToBody]
=== ط، ظ ===
=== ع، غ ===
 
=== ف، ق ===
* « '''شک نکنید که یک کودک، فرزند هر که می‌خواهد باشد، از هر نژادی که باشد و متعلق به هر قبیله‌ای که باشد، قبل از هر چیزی کودک است و باید در قد و قواره یک کودک با او برخورد کرد. شاید بزرگترهای قد کشیده و رشید با هم سر ناسازگاری داشته باشند و یا به مرزبندی‌های رنگ و وارنگ معتقد باشند اما کودکان این بزرگترها به خاطر معصومیتی که در وجودشان موج می‌زند از همه این مرزها و ناسازی‌ها به دورند و وقتی در نگاه من و تو خیره می‌شوند چیزی جز لبخندی آرام‌بخش را جست‌وجو نمی‌کنند'''.»
* «فرزندانتان را بر پایهٔ آداب خود تربیت نکنید؛ چرا که آنها برای آینده و برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده‌اند.»
** ''[[احمد حلت]]'' [http://www.movafaghiat.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87198#scrollToBody]
** ''[[علی بن ابی طالب]]، ۲۴ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، ص ۲۶۷٫''
===ط،ظ===
* «'''فرزندان شما به حقیقت، فرزندان شما نیستند. ''' آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خویش. این جوهر حیات است که به شوق دیدار خویش هر دم از گوشه‌ای سر بر می‌کند. آنها از کوچه وجود شما می‌گذرند، اما از آن شما نیستند و اگر چه با شمایند، به شما تعلق ندارند. عشق خود را بر آنها نثار کنید، اما اندیشه هایتان را برای خود نگه دارید؛ زیرا آنها را نیز برای خود، اندیشه‌ای دیگر است. جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید، اما روح آنها را به آینده واگذارید؛ چرا که روح آنها در خانه فردا زیست خواهد کرد که شما حتی در رؤیا نیز نمی‌توانید به دیدار آن بروید. ممکن است تلاش کنید که شبیه آنان باشید، ولی مکوشید که آنان را مانند خود بار بیاورید؛ زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت و با دیروز درنگ نخواهد کرد. شما کمانی هستید که از چله آن، فرزندانتان چون تیرهای جاندار به آینده پرتاب می‌شوند. کماندار – که همان پروردگار هستی باشد- نشانه را در بی نهایت می‌بیند و با قوت، شما را خم می‌کند تا تیرهایش با شتاب به دور دست پروازکند. بگذارید فشار این خم شدن، با شادمانی همراه باشد؛ زیرا کماندار هم تیرهای پرشتاب و روبه آینده را دوست دارد و هم ثبات و استحکام کمان را...»
===ع،غ===
** ''[[جبران خلیل جبران]]، پیامبر، ترجمه: دکتر الهی قمشه‌ای، ص ۳۵ و ۳۶٫''
===ف،ق===
* «فرزند داشتن مانند داشتن یک بولینگ نصب شده در کوجهٔ مغز شماست .» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/martinmull381607.html]
* « فرزندانتان را بر پایۀ آداب خود تربیت نکنید؛ چرا که آنها برای آینده و برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.»
** ''[[علی بن ابی طالب]] ، ۲۴ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، ص ۲۶۷٫''
 
* « '''فرزندان شما به حقیقت، فرزندان شما نیستند.''' آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خویش. این جوهر حیات است که به شوق دیدار خویش هر دم از گوشه ای سر بر می کند. آنها از کوچه وجود شما می گذرند، اما از آن شما نیستند و اگر چه با شمایند، به شما تعلق ندارند. عشق خود را بر آنها نثار کنید، اما اندیشه هایتان را برای خود نگه دارید؛ زیرا آنها را نیز برای خود، اندیشه ای دیگر است. جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید، اما روح آنها را به آینده واگذارید؛ چرا که روح آنها در خانه فردا زیست خواهد کرد که شما حتی در رؤیا نیز نمی توانید به دیدار آن بروید. ممکن است تلاش کنید که شبیه آنان باشید، ولی مکوشید که آنان را مانند خود بار بیاورید؛ زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت و با دیروز درنگ نخواهد کرد. شما کمانی هستید که از چله آن، فرزندانتان چون تیرهای جاندار به آینده پرتاب می شوند. کماندار – که همان پروردگار هستی باشد- نشانه را در بی نهایت می بیند و با قوت، شما را خم می کند تا تیرهایش با شتاب به دور دست پروازکند. بگذارید فشار این خم شدن، با شادمانی همراه باشد؛ زیرا کماندار هم تیرهای پرشتاب و روبه آینده را دوست دارد و هم ثبات و استحکام کمان را...»
** ''[[جبران خلیل جبران]] ، پیامبر، ترجمه: دکتر الهی قمشه ای، ص ۳۵ و ۳۶٫''
 
* « فرزند داشتن مانند داشتن یک بولینگ نصب شده در کوجۀ مغز شماست . » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/martinmull381607.html]
** ''مارتین مال /Martin Mull''
* «'''فرزندانِ شما، حضورتان را بیشتر از هدیه هایتان لازم دارند'''.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jessejacks161813.html]
 
* « '''فرزندانِ شما ، حضورتان را بیشتر از هدیه هایتان لازم دارند'''.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jessejacks161813.html]
** ''جسی جکسون/Jesse Jackson''
===ک،گ===
* «کسی که کودکی را شاد کند ، همچو کسی است که پیامبر را زیارت کرده است. (من فرح الصبي ، زار نبي).»
** ضرب المثل عربی
* « کودکان معمولاً خودشان را بخاطر گم شدن سرزنش نمی کنند.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/annafreud315216.html]
** ''آنا فروید /Anna Freud''
 
=== ک، گ ===
* « '''کودکان کلیدهای بهشت هستند''' ». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/erichoffer117901.html]
* «'''کسی که کودکی را شاد کند، همچو کسی است که پیامبر را زیارت کرده است. ''' (من فرح الصبی، زار نبی).»
** اریک هافر/Eric Hoffer
[[ضرب‌المثل‌های عربی|ضرب المثل عربی]]
 
* « کودکان بسیارمعمولاً ،خودشان توجّهرا بسیاربخاطر ؛گم کودکانشدن کمتر ، خوشبختی کمتر !سرزنش نمی‌کنند.». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/ca/christiann117902annafreud315216.html]
** ''آنا فروید /Anna Freud''
** ''کریستیان نستل باو/ Christian Nestell Bovee''
* «'''کودکان کلیدهای بهشت هستند'''». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/erichoffer117901.html]
 
** اریک هافر/Eric Hoffer
* « کودکان کارگرانِ عزیزی هستند ، امّا آن ها بدبختی ها را تلخ تر می کنند ». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/francisbac166550.html]
* «کودکان بسیار، توجّه بسیار؛ کودکان کمتر، خوشبختی کمتر !». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/christiann117902.html]
** ''کریستیان نستل باو/ Christian Nestell Bovee''
* «کودکان کارگرانِ عزیزی هستند، امّا آن‌ها بدبختی‌ها را تلخ تر می‌کنند». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/francisbac166550.html]
** ''[[فرانسیس بیکن]]''
* «کودکان بزرگترین منابع طبیعی ما هستند». [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=7]
 
* « کودکان بزرگترین منابع طبیعی ما هستند ». [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=7]
** ''هربرت هاور/Herbert Hoover''
* «'''کودکان در لبخندهای بازیگوشی هایشان به من "نیروی الهی را در هر کس" نشان دادند. '''» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=4]
 
** ''[[مایکل جکسون]]''
* « '''کودکان در لبخندهای بازیگوشی هایشان به من "نیروی الهی را در هر کس" نشان دادند.'''» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=4]
* «کودکان نیازمند عشق هستند، به ویژه آنگاه که سزاوارِ آن نیستند». [http://www.verybestquotes.com/children-quotes/]
** ''[[مایکل جکسون]]''
 
* « کودکان نیازمند عشق هستند ، به ویژه آنگاه که سزاوارِ آن نیستند ». [http://www.verybestquotes.com/children-quotes/]
** ''هارولد هالبرت / Harold Hulbert''
* «کودکان پیش از آنکه بفهمند موسیقی چیست، می‌رقصند». [http://www.verybestquotes.com/children-quotes/]
 
* « کودکان پیش از آنکه بفهمند موسیقی چیست ، می رقصند ». [http://www.verybestquotes.com/children-quotes/]
** ''ویلیام استافور / William Stafford''
* «کودکان لنگرهای زندگی مادر هستند». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/sophocles403429.html]
 
** ''سوفوکلس /Sophocles''
* « کودکان لنگرهای زندگی مادر هستند ». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/sophocles403429.html]
* «کودکان کتاب‌های رنگ آمیزی نیستند، با رنگ‌های محبوبت آن‌ها پر نکن.» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children]
** ''سوفوکلس /Sophocles''
 
* « کودکان کتاب های رنگ آمیزی نیستند ، با رنگ های محبوبت آن ها پر نکن. » [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children]
** ''[[خالد حسینی]]''
* «کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید و هرگاه به آنان وعده دادید، به آن وفا کنید، زیرا آنان، روزی دهنده خود را کسی غیر از شما نمی دانند.»
** ''[[محمد بن عبدالله|محمد، پیامبر اسلام]]، کافی (ج ۶، ص ۴۹، ح ۳''
* «کودکان مانند والدین خود دارای حقوقی هستند. کشورهای عضو پیمان جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند که حقوق کودکان را در همه زمینه‌ها رعایت کنند.»
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۲، بند ۲)''
* «'''کودکان حق دارند از هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های ادبی، هنری و ملی کشور خود مراقبت کنند و آنها را پاس بدارند'''.»
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۲۹، بند۱-ج)''
* «کودکان دارای معلولیت باید از همه حقوق یک کودک سالم بهره مند باشند و بتوانند در تصمیم گیریهایی که زندگیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شرکت کنند. این کودکان باید دیده شوند و باید به آنها به عنوان اعضای فعال جامعه و نه صرفا دریافت کنندگان صدقه نگاه کرد و حضور آنها را ارج نهاد... ورزش و سرگرمی یکی از راه‌های مهمی است که کودکان دارای معلولیت و خانواده هایشان به واسطه آن می‌توانند میزان نگرانی و اضطراب خود را تا حد زیادی کاهش دهند.»
** ''محمد المنیر صفی الدین، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران'' [http://www.unicef.org/iran/fa/1562_8481.html]
 
* «کودکان مانند والدین خود دارای حقوقی هستند. کشورهای عضو پیمان جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند که حقوق کودکان را در همه زمینه‌ها رعایت کنند.»
* « كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد و هرگاه به آنان وعده داديد ، به آن وفا كنيد ، زيرا آنان ، روزى دهنده خود را كسى غير از شما نمى ‏دانند.»
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف (ماده ۲، بند ۲)، ''
** ''[[محمد بن عبدالله|محمد ، پیامبر اسلام]] ،كافى( ج 6، ص 49، ح 3''
* «'''کودکان خیابانی و رویدادهایی که از کودکانِ خیابان می‌گذرد یکی از مشکلات جامعهٔ مصری است''' [در سال ۲۰۱۳] ... و از نمایان ترین چالش‌های اجتماعی و ظواهر اخلاقی و امنی که در موضوع کودکانی خیابانی پنهان است: گشترش خرده-دزدی‌ها مانند جیب بری‌ها، درگیر شدن در تجارت مواد مخدر، اعتیاد خطری بزرگ که این کودکان را تهدید می‌کند، گدایی، به ویژه گدایی‌های که به سودِ رهبران باندهای گدایی می‌انجامد؛، استثمار جنسی و فحشا و جرایم اخلاقی ... تداوم این پدیده ناگزیر به بدتر شدن انحراف اخلاقی و گردش ارزش‌های اخلاقی در جامعه منجر خواهد شد ... کودکانِ خیابانی امروز، جوانان فردا و و پدران و مادران سال‌های آینده هستند...»
** از برنامهٔ حزب اخوان المسلمین در مصر، [//ar.wikisource.org/wiki/برنامج_حزب_الاخوان_المسلمين]
 
=== ل ===
* « كودكان مانند والدين خود داراي حقوقي هستند. كشورهاي عضو پيمان جهاني حقوق كودك متعهد شده اند كه حقوق كودكان را در همه زمينه ها رعايت كنند.»
=== م ===
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 2،بند 2)''
* «مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. این حکم برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [=مادران] به طور شایسته بر عهده پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی‌شود. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری نباید به خاطر فرزندش ضرر ببیند]و مانند همین احکام بر عهده وارث نیز هست، پس اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را زودتر از شیر بازگیرند گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهی نیست ، به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفت ه‌اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست .»
** ''[[قرآن]]، سوره البقرة، آیهٔ ۲۳۳''
* «مسئولان باید فضاهای مناسب و متعددی را برای بازی کودکان درست کنند. این مکان‌ها باید به محل زندگی کودکان نزدیک باشد.»
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۳۱، بند ۲)''
* «میان فرزندانت به یک اندازه عمل کن.»
** ترجمهٔ دیگر: «میان فرزندانت به طور مساوی عمل کن.»
** ''حدیث، از [[محمد|پیامبر اسلام]]، [http://muttaqun.com/children.html]
 
=== ن ===
* « '''كودكان حق دارند از هويت فرهنگي، زبان و ارزش هاي ادبي، هنري و ملي كشور خود مراقبت كنند و آنها را پاس بدارند'''.»
* «'''نمی دانم چه کسی این را گفته، امّا واقعاً جاهایی در قلب هست که نمی دانی وجود دارند تا وقتی که کودک را دوست داشته باشی'''.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 29،بند1-ج)''
 
* « کودکان دارای معلولیت باید از همه حقوق یک کودک سالم بهره مند باشند و بتوانند در تصمیم گیریهایی که زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد، شرکت کنند. این کودکان باید دیده شوند و باید به آنها به عنوان اعضای فعال جامعه و نه صرفا دریافت کنندگان صدقه نگاه کرد و حضور آنها را ارج نهاد...ورزش و سرگرمی یکی از راه های مهمی است که کودکان دارای معلولیت و خانواده هایشان به واسطه آن می توانند میزان نگرانی و اضطراب خود را تا حد زیادی کاهش دهند.»
** ''محمد المنیر صفی الدین ، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران'' [http://www.unicef.org/iran/fa/1562_8481.html]
 
* « كودكان مانند والدين خود داراي حقوقي هستند. كشورهاي عضو پيمان جهاني حقوق كودك متعهد شده اند كه حقوق كودكان را در همه زمينه ها رعايت كنند. »
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف (ماده 2،بند 2) ، ''
 
* « '''کودکان خیابانی و رویدادهایی که از کودکانِ خیابان می گذرد یکی از مشکلات جامعۀ مصری است''' [در سال 2013] ... و از نمایان ترین چالش های اجتماعی و ظواهر اخلاقی و امنی که در موضوع کودکانی خیابانی پنهان است: گشترش خرده-دزدی ها مانند جیب بری ها ، درگیر شدن در تجارت مواد مخدر ، اعتیاد خطری بزرگ که این کودکان را تهدید می کند ، گدایی ، به ویژه گدایی های که به سودِ رهبران باندهای گدایی می انجامد ؛ ، استثمار جنسی و فحشا و جرایم اخلاقی ... تداوم این پدیده ناگزیر به بدتر شدن انحراف اخلاقی و گردش ارزش های اخلاقی در جامعه منجر خواهد شد ... کودکانِ خیابانی امروز ، جوانان فردا و و پدران و مادران سال های آینده هستند... »
** از برنامۀ حزب اخوان المسلمین در مصر ، [http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86]
 
===ل===
===م===
* « مادران بايد فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند .اين حكم براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند و خوراك و پوشاك آنان [=مادران] به طور شايسته بر عهده پدر است .هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمى‏شود .هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى نبايد به خاطر فرزندش ضرر ببيند]و مانند همين احكام بر عهده وارث نيز هست ، پس اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت و صوابديد يكديگر كودك را زودتر از شير بازگيرند گناهى بر آن دو نيست و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد بر شما گناهى نيست ، به شرط آنكه چيزى را كه پرداخت آن را به عهده گرفت ه‏ايد به طور شايسته بپردازيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست . »
** ''[[قرآن]] ، سوره البقرة ، آیۀ 233''
 
* « مسئولان بايد فضاهاي مناسب و متعددي را براي بازي كودكان درست كنند.اين مكان ها بايد به محل زندگي كودكان نزديك باشد. »
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 31،بند 2)''
 
* « میان فرزندانت به یک اندازه عمل کن. »
** ترجمۀ دیگر : « میان فرزندانت به طور مساوی عمل کن.»
** ''حدیث ، از [[محمد|پیامبر اسلام]] ، [http://muttaqun.com/children.html]
===ن===
* « '''نمی دانم چه کسی این را گفته ، امّا واقعاً جاهایی در قلب هست که نمی دانی وجود دارند تا وقتی که کودک را دوست داشته باشی'''. »
** ''آن لموت / Operating Instructions: A Journal of My Son's First Year''
=== و ===
* « وقتی که من کودکان را میمی‌بینم، بینم ، چهرۀچهرهٔ خدا را می بینممی‌بینم. به همین دلیل است که آن هاآن‌ها را بسیار دوست می دارممی‌دارم. این است آنچه من می بینممی‌بینم. » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/michaeljac361195.html]
** ''[[مایکل جکسون]]''
* «والدین یا سایر سرپرستان کودک باید در حد توان و امکانات، شرایط زندگی مناسب را برای شکوفایی توانایی‌ها و رشد جسمی، ذهنی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک فراهم آورد.»
 
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۲۷، بندهای ۱و۲)''
* « والدين يا ساير سرپرستان كودك بايد در حد توان و امكانات،شرايط زندگي مناسب را براي شكوفايي توانايي ها و رشد جسمي، ذهني، رواني، اخلاقي و اجتماعي كودك فراهم آورد.»
* «وقتی کودکی به دنیا می‌آید، والدین کودک باید برای او شناسنامه بگیرند. هر کودک حق دارد که نام، ملیت و تاریخ تولدش ثبت شود.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 27،بندهاي 1و2)''
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۲، بند ۲)''
 
=== هـ ===
* « وقتي كودكي به دنيا مي آيد، والدين كودك بايد براي او شناسنامه بگيرند. هر كودك حق دارد كه نام، مليت و تاريخ تولدش ثبت شود.»
* «هر کودکی مسلمانِ درست ایمان زاده می‌شود [تا تنها خدای یکتا را بپرستد] امّا والدینِ او هستند که او را به دین یهودی و مسیحی و یا زرتشتی بر می گردانند.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 2،بند 2)''
** ''حدیث، از [[محمد|پیامبر اسلام]]، منبع:صحیح بخاری، ۲٫۴۴۰''
===هـ===
* «هیج چیزی "عشق ورزیدن روحِ پدر" را همچون گریهٔ فرزندش نمی جنباند.» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=7]
* « هر کودکی مسلمانِ درست ایمان زاده می شود [تا تنها خدای یکتا را بپرستد] امّا والدینِ او هستند که او را به دین یهودی و مسیحی و یا زرتشتی بر می گردانند. »
** ''حدیث ، از [[محمد|پیامبر اسلام]] ، منبع:صحیح بخاری ، 2.440''
 
* « هیج چیزی "عشق ورزیدن روحِ پدر" را همچون گریۀ فرزندش نمی جنباند.» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=7]
** ''جانی ایرکسون تادا/ Joni Eareckson Tada''
* «هر آهنگ یک کودک است که خوراکش می‌دهم و به من عشق نیز می‌دهد. امّا اگر شما هرگز آهنگی ننوشته باشید، زندگی شما یک آهنگ است. چطور نباشه؟» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=4]
 
* « هر آهنگ یک کودک است که خوراکش می دهم و به من عشق نیز می دهد. امّا اگر شما هرگز آهنگی ننوشته باشید ، زندگی شما یک آهنگ است. چطور نباشه؟ » [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=4]
** ''[[مایکل جکسون]]''
* «هر کودکی با این پیام به دنیا می‌آید که خدا هنوز از انسان دلسرد نیست».
 
* « هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که خدا هنوز از انسان دلسرد نیست ».
** ''[[رابیندرانات تاگور]]'' in Stray Birds (1916)
* «هر روز از زندگی ما در بانکِ حافظهٔ کودکان سپرده می‌شود.» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/charlesrs106981.html]
 
** ''چارلز اسولیندل /Charles R. Swindoll''
* « هر روز از زندگی ما در بانکِ حافظۀ کودکان سپرده می شود. » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/charlesrs106981.html]
* «همه نهادهایی که برای کودکان کار می‌کنند مسئول حفاظت کودکان هستند و باید در انجام مسئولیت‌های خود برای کودکان کوشا باشند.»
** ''چارلز اسولیندل /Charles R. Swindoll''
** ''پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۳ بند ۳)''
 
* «هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد. کسانی که با کودکان بدرفتاری می‌کنند و یا آنها را می‌دزدند، طبق قانون باید مجازات شوند.»
* « همه نهادهايي كه براي كودكان كار مي كنند مسئول حفاظت كودكان هستند و بايد در انجام مسئوليت هاي خود براي كودكان كوشا باشند.»
** ''پيمانپیمان حقوقيحقوقی كودكانکودکان در يونيسف ،یونیسف، (ماده 3 بند 3۳۵)''
* «هر کسی می داند چگونه کودکان را آموزش داد، جز پدر و مادران!» [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/p/pjorour124820.html]
 
* « هيچ كس حق آزار و اذيت كودكان را ندارد.كساني كه با كودكان بدرفتاري مي كنند و يا آنها را مي دزدند، طبق قانون بايد مجازات شوند.»
** ''پيمان حقوقي كودكان در يونيسف ، (ماده 35)''
 
* « هر کسی می داند چگونه کودکان را آموزش داد ، جز پدر و مادران! » [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/p/pjorour124820.html]
** ''پی جی اوروک /P. J. O'Rourke''
* «هر کاری که برای کودکان انجام بدهید، تلف نمی‌شود». [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children]
 
* « هر کاری که برای کودکان انجام بدهید ، تلف نمی شود » . [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children]
** گریسون کیلر/Garrison Keillor
* «هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آن‌که راه خیر و طریق بهتری (به نفع یتیم) منظور دارید، تا آن‌که به حد بلوغ و رشد خود برسد، و همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد. (۳۴)»
 
** ''[[قرآن]]، سوره اسرا''
* « هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آن‌که راه خیر و طریق بهتری (به نفع یتیم) منظور دارید، تا آن‌که به حد بلوغ و رشد خود برسد، و همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد. (۳۴) »
* «'''هر کسی که در زندگی اش هر کاری برای کمک به کودکان انجام می‌دهد، از نگاهِ من یک قهرمان است''' .» [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=2]
** ''[[قرآن]] ، سوره اسرا''
 
* « '''هر کسی که در زندگی اش هر کاری برای کمک به کودکان انجام می دهد ، از نگاهِ من یک قهرمان است''' . » [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=2]
** فرد راجرز / Fred Rogers
* «همه جا، همه جا، کودکان اهالی خوار شمردهٔ زمین اند». [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=17]
 
* « همه جا ، همه جا ، کودکان اهالی خوار شمردۀ زمین اند ». [http://www.goodreads.com/quotes/tag/children?page=17]
** ''تونی ماریسون/Toni Morrison''
=== ی ===
* « یونیسف همواره بر اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران طلایی رشد و تکامل کودک و همین طور اوج آسیب پذیری او تاکید می کندمی‌کند. ما معتقدیم همه کودکان باید به فرصتهای برابر برای بازی و تفریح دسترسی داشته باشند. کودکان دارای معلولیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند... کودکان دارای معلولیت مانند همه کودکان توانایی هایتوانایی‌های زیادی دارند، اما اغلب به دلیل تبعیض و عدم حمایت کافی از جامعه منزوی می شوندمی‌شوند و به نوعی به آسیب پذیرترین و نامرئی ترین گروه از کودکان می پیوندندمی‌پیوندند. »
** ''محمد المنیر صفی الدین ،الدین، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران [http://www.unicef.org/iran/fa/1562_8481.html]''
== شعر ==
* «از پی [[گربه]] دویدند و گریخت// کودک از ترس عتابش رنگ ریخت»
** ''[[مولوی]]''
 
== شعر ==
* «در ره تحقیق چه کودک چه پیر// بر در توفیق چه دربان چه میر»
* «از پی [[گربه]] دویدند و گریخت// کودک از ترس عتابش رنگ ریخت»
** ''[[خواجوی کرمانی]]''
** ''[[مولوی]]''
 
* «در ره تحقیق چه کودک چه پیر// بر در توفیق چه دربان چه میر»
* «ز بهر بر و بوم و فرزند خویش// زن و کودک و خرد و پیوند خویش// همه سر به سر تن به کشتن دهیم// از آن به که کشور به دشمن دهیم»
** ''[[فردوسیخواجوی کرمانی]]''
* «ز بهر بر و بوم و فرزند خویش// زن و کودک و خرد و پیوند خویش// همه سر به سر تن به کشتن دهیم// از آن به که کشور به دشمن دهیم»
 
** ''[[فردوسی]]''
* «به زاد و بوم [[اصفهان|جی]] اندر شتافتم از ری// چنان به شوق، که کودک به جانب [[مادر]]// سواد شهر صفاهان چو گشت سرمه چشم// به هرچه دید دگرگونه آمدش به نظر// شکسته‌باره از این پیش بود و تنگ فضای// کنون درست و قوی‌باره است و پهناور»
* «به زاد و بوم [[اصفهان|جی]] اندر شتافتم از ری// چنان به شوق، که کودک به جانب [[مادر]]// سواد شهر صفاهان چو گشت سرمه چشم// به هرچه دید دگرگونه آمدش به نظر// شکسته‌باره از این پیش بود و تنگ فضای// کنون درست و قوی‌باره است و پهناور»
** ''[[وحید دستگردی]]''
* «پرسید زان میان یکی کودک یتیم// کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست// نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت// این [[اشک]] دیده من و [[خون]] دل شماست// مارا به رخت وچوب شبانی فریفته است// این [[گرگ]] سال‌هاست که با گله آشناست»
 
** ''[[پروین اعتصامی]]''
* «پرسید زان میان یکی کودک یتیم// کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست// نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت// این [[اشک]] دیده من و [[خون]] دل شماست// مارا به رخت وچوب شبانی فریفته است// این [[گرگ]] سال‌هاست که با گله آشناست»
* «دامن [[مادر]] نخستآموزگار کودک است// طفل [[دانش]]ور کجا پرورده [[مجنون|نادان]] مادری»
** ''[[پروین اعتصامی]]''
** ''[[پروین اعتصامی]]''
 
* «سعی کن، ای کودک مهد امید// سعی تو بنّا و سعادت بناست»
* «دامن [[مادر]] نخستآموزگار کودک است// طفل [[دانش]]ور کجا پرورده [[مجنون|نادان]] مادری»
** ''[[پروین اعتصامی]]''
* «[[شعر|شاعر]] و آنگاه رد بوسه شیرین// کودک و آنگاه ترک دانه خرما»
 
** ''[[قاآنی شیرازی]]''
* «سعی کن، ای کودک مهد امید// سعی تو بنّا و سعادت بناست»
* «شرف از [[دانش]] است در کِه و مِه// طفل [[دانا|عاقل]] ز پیر [[مجنون|جاهل]] به»
** ''[[پروین اعتصامی]]''
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
* «طفل را گر نان دهی برجای شیر// طفل مسکین را از آن نان مرده گیر»
* «[[شعر|شاعر]] و آنگاه رد بوسه شیرین// کودک و آنگاه ترک دانه خرما»
** ''[[قاآنی شیرازی]]''
 
* «شرف از [[دانش]] است در کِه و مِه// طفل [[دانا|عاقل]] ز پیر [[مجنون|جاهل]] به»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
* «طفل را گر نان دهی برجای شیر// طفل مسکین را از آن نان مرده گیر»
** ''[[مولوی]]''
 
* «طفل خسبد چون بجنباند کسی گهواره را»
** ''[[مولوی]]''
 
* «طفل می‌ترسد ز نیش احتجام// [[مادر]] مشفق در آن غم شادکام»
** ''[[مولوی]]''
* «طفل خسبد چون بجنباند کسی گهواره را»
 
** ''[[مولوی]]''
* «کودک ار چند [[هنر|هنرپرور]] است// خُرد بود گر همه پیغمبر است»
* «طفل می‌ترسد ز نیش احتجام// [[مادر]] مشفق در آن غم شادکام»
** ''[[ناشناس]]''
** ''[[مولوی]]''
 
* «کودک ار چند [[هنر|هنرپرور]] است// خُرد بود گر همه پیغمبر است»
* «کودک از زرد و سرخ نشکیبد// مرد را سرخ و زرد نفریبد»
** ''[[سناییناشناس]]''
* «کودک از زرد و سرخ نشکیبد// مرد را سرخ و زرد نفریبد»
 
** ''[[سنایی]]''
* «کودکان را حرص لوزینه و شکر// از نصیحت‌ها کند دو گوش کر// چون که درد دملش آغاز شد// در نصیحت هردو گوشش باز شد»
* «کودکان را حرص لوزینه و شکر// از نصیحت‌ها کند دو گوش کر// چون که درد دملش آغاز شد// در نصیحت هردو گوشش باز شد»
** ''[[مولوی]]''
** ''[[مولوی]]''
 
* «کودک، [[دانش|علم]] به چوب آموزد نه به شفقت.»
** ''[[قابوس‌نامه]]''
* «کودک شیرخواره تا [[گریه|نگریست]]// [[مادر]] او را به مهر شیر نداد»
 
* «کودک شیرخواره تا [[گریه|نگریست]]// [[مادر]] او را به مهر شیر نداد»
** ''[[شهید بلخی]]''
* «کودکی با خویش تنها ساختی// جوز با خود جمله تنها باختی// آن یکی پرسید از وی کی غلام// از چه تنها جوز می‌بازی مدام// چون همالانت بسی هستند چون// با یکی زیشان نبازی تو کنون// گفت میری دوست می‌دارم بسی// تا همه من میر باشم نه کسی»
 
** ''[[عطار نیشابوری]]''
* «کودکی با خویش تنها ساختی// جوز با خود جمله تنها باختی// آن یکی پرسید از وی کی غلام// از چه تنها جوز می بازی مدام// چون همالانت بسی هستند چون// با یکی زیشان نبازی تو کنون// گفت میری دوست می‌دارم بسی// تا همه من میر باشم نه کسی»
* «کودکی، در سفر تو مرد شوی// رنجه از راه گرم و سرد شوی»
** ''[[عطار نیشابوری]]''
** ''[[سنایی]]''
 
* «کودکی را که عقل و تدبیر است// به ز یک شهر [[مجنون|جاهل]] پیر است»
* «کودکی، در سفر تو مرد شوی// رنجه از راه گرم و سرد شوی»
** ''[[سناییمکتبی شیرازی]]''
* «که چند از این طلب شهوت و هوا و هوس// چو کودکان و زنان رنگ و بوی و نقش و نگار»
 
** ''[[سعدی]]''
* «کودکی را که عقل و تدبیر است// به ز یک شهر [[مجنون|جاهل]] پیر است»
* «که چون بچه [[شیر]] نر پروری// چو دندان کند تیز کیفر بری// چو با زور و با چنگ برخیزد او// به پروردگار اندر آویزد او»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
** ''[[فردوسی]]''
 
* «مزاح و [[خنده]] کار کودکان است// چو ریش آمد زنخ شیرین نباشد»
* «که چند از این طلب شهوت و هوا و هوس// چو کودکان و زنان رنگ و بوی و نقش و نگار»
** ''[[سعدی]]''
* «نترسد زو کسی کو را شناسد// که طفل از سایه خود می‌هراسد»
 
** ''[[محمود شبستری]]''
* «که چون بچه [[شیر]] نر پروری// چو دندان کند تیز کیفر بری// چو با زور و با چنگ برخیزد او// به پروردگار اندر آویزد او»
* «همیشه بوده [[هنر]] کودک، [[اصفهان]] [[مادر]]// اگر نبود صفاهان نبود فضل و هنر»
** ''[[فردوسی]]''
** ''[[وحید دستگردی]]''
 
* «مزاحیکی وبچه [[خندهگرگ]] کار کودکان استمی‌پرورید// چو ریشپرورده آمدشد زنخخواجه شیرینرا نباشدبردرید»
** ''[[سعدی]]''
 
* «نترسد زو کسی کو را شناسد// که طفل از سایه خود می‌هراسد»
** ''[[محمود شبستری]]''
 
* «همیشه بوده [[هنر]] کودک، [[اصفهان]] [[مادر]]// اگر نبود صفاهان نبود فضل و هنر»
** ''[[وحید دستگردی]]''
 
* «یکی بچه [[گرگ]] می‌پرورید// چو پرورده شد خواجه را بردرید»
** ''[[سعدی]]''
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش