تفاوت میان نسخه‌های «کودک»

۲۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
←‏د،ذ: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی، ابرابزار، اصلاح املا
(←‏د،ذ: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی، ابرابزار، اصلاح املا)
* « خوب است فراموش نکنیم که کودکان به مثال ها بهتر از موعظه کردن نگاه می کنند ». [http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/roylsmith132058.html]
** روی اسمیث /Roy L. Smith
===د،ذ د، ذ ===
* «دختران حسنه و پسران نعمت اند. در برابر حسنه پاداش دهند و برای نعمت پرسش کنند.»
* « '''دنياي ما، دنياي خوبي براي کودکان نيست''' ، بزرگترها به خاطر منافع خود، لشگرکشي مي کنند و جنگ به راه مي اندازند... صلح واقعي در صورتي تحقق خواهد يافت که جلوي زورگويي ها گرفته شود و به همه مردم احترام گذاشته شود و براي همه حق پيشرفت قائل شد ... بزرگترها بدانند که کودکان سرمايه هاي آينده کشور هستند و امروز نيز بايد آنان را باور کنيم . کودکان و نوجوانان در کودکستان و مدارس بايد احساس حضور کنند، حرف خود را بزنند و با يکديگر تبادل نظر کنند.»
** ''[[جعفر صادق]]'' <small>[[w:تحف العقول|تحف العقول]]</small>
* « '''دنيايدنیای ما، دنيايدنیای خوبيخوبی برايبرای کودکان نيستنیست''' ، بزرگترها به خاطر منافع خود، لشگرکشيلشگرکشی مي کنندمی‌کنند و جنگ به راه مي اندازندمی‌اندازند... صلح واقعيواقعی در صورتيصورتی تحقق خواهد يافتیافت که جلويجلوی زورگويي هازورگویی‌ها گرفته شود و به همه مردم احترام گذاشته شود و برايبرای همه حق پيشرفتپیشرفت قائل شد ... بزرگترها بدانند که کودکان سرمايهسرمایه‌های هاي آيندهآینده کشور هستند و امروز نيزنیز بايدباید آنان را باور کنيم کنیم. کودکان و نوجوانان در کودکستان و مدارس بايدباید احساس حضور کنند، حرف خود را بزنند و با يکديگریکدیگر تبادل نظر کنند.»
** ''[[سید محمد خاتمی]]'' [http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004207588]
 
* « در برابرِ چشم‌هایم ، دایرهچشم‌هایم، ایدایره‌ای از تن‌های کوچکِ کودکان به دورِ خود می‌پیچید و می‌چرخید... خیال کردم (و خیال در آن لحظه حقیقت بود) که کودکی از کودکان سرودخوانِ دست‌در‌همدست‌درهم چسبیده ... ناگهان از دایره بیرون آمد. جسمِ کوچکش را دیدم ... صورتش را دیدم ،دیدم، کودکی پسر نبود ،نبود، دختر بود ،بود، یقیناً نمی‌دانم که دختر بود ،بود، چرا که چهره‌های کودکان مانندِ پیران جنسیّت ندارد ... میانِ کودکی و پیری مرحله‌ای پیدا می‌شود که انسان در آن با روشنی بیشتر به بیانِ جنسش می‌پردازد.»
** ''[[نوال سعداوی]] ، در « الأغنيةالأغنیة الأطفال الدائرية الدائریة» ناشر: دار الآداب. ص ۱''
 
===ر،ز،ژ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش