محمدعلی جناح: تفاوت بین نسخه‌ها

(صفحهٔ جدید: <small>''متن پررنگ متنی که در زیرِ تصاویر بکار رفته است. ''</small> '''محمدعلی جناح''' ( w:۱...)
 
===ر،ز،ژ===
===ص،ض===
* « صد بار پیش از تصمیم گرفتن فکر کن ، امّا آنگاه که تصمیم گرفته شده،گرفتی، مثل یک مرد بایست.»<ref>http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/muhammadal372018.html</ref>
 
===ط،ظ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش