مهربانی و نیکوکاری: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: '''مهربانی''' به مجموعه اعمال و رفتاری گفته می‌شود که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی و...
(صفحهٔ جدید: '''مهربانی''' به مجموعه اعمال و رفتاری گفته می‌شود که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی و...)
(بدون تفاوت)
۳۹٬۷۴۷

ویرایش