ناصر مکارم شیرازی: تفاوت بین نسخه‌ها

*«اگر رئیس جمهوری قانون‌گریز باشد مردم آن جامعه نیز قوانین را نمی‌پذیرند؛ به سبب اینکه مسئولان به عنوان الگو برای مردم به شمار می‌روند.»
** ''در تاریخ ١٧ مهر ١٣٨٨.<ref>http://www.parlemannews.ir/?n=4413</ref>
 
 
* « امروز تربیت کردن فرزند کار آسانی نیست، عوامل فساد، ماهواره‌ها و رسانه‌های فاسد همگی امواج شیطانی در میان جوانان پخش می‌کنند.» <ref>http://khabaronline.ir/detail/309774/culture/3642</ref>
 
 
* « امروز مسأله تشکیل خانواده و ازدواج جوانان به صورت یکى از پیچیده ترین مسائل حادّ اجتماعى درآمده است، و کمتر خانواده اى است که داراى دختر و پسر جوانى باشد و از این موضوع ناله نکند و رنج نبرد... انبوهى از مشکلات طاقتفرسا این مسأله مهم و در عین حال ساده زندگى را در کام خود فرو برده، و به صورت هیولائى وحشتناک درآورده است... و عجب اینکه این مسأله در خانواده هاى مرفّه و فقیر هر دو از امور پیچیده است! چرا که هرکدام کوهى از توقّعهاى غلط را بر دوش دارند، و زیر آوار سنگینى از آداب و رسوم موهوم دست و پا مى زنند.... و اسفبارتر اینکه چون پایه ها از آغاز کج گذارده مى شود، بناى بسیارى از خانواده ها تا گنبد دوّار کج مى رود، و چون شالوده محکمى ندارد پیوسته دستخوش نوسانات و اضطرابات و ناراحتیها است.» <ref>http://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=0&mid=4862&catid=6507</ref>
 
=== ب ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش