ناصر مکارم شیرازی: تفاوت بین نسخه‌ها

=== ب ===
* « بهزیستى سنگین‌ترین و پرافتخارترین کارهاى اجتماعى را بر عهده دارد.بهزیستى سازمانى است که مرهم بر زخم‌هاى جانکاه جامعه مى‌گذارد.بهزیستى کانونى است که شجاعانه با آسیب‌هاى جامعه مبارزه مى‌کند.» <ref>http://makarem.ir/news/?lid=0&mid=60852&catid=6412&TypeInfo=4</ref>
 
* « باید از فرهنگ غربی دوری کرد و فکر نکنیم که هرچه از غرب آمد نشانه تمدن است.» <ref>http://khabaronline.ir/detail/309774/culture/3642</ref>
 
=== پ ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش