محمدحسین فضل‌الله: تفاوت بین نسخه‌ها

 
* <small>دربارۀ این سخن [[علی بن ابی‌طالب]] : « مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر/خواهرِ دینی تو و دستۀ دیگر در آفرینش همانندِ تو. » ''نهج البلاغه ، نامه ، ۵۳ ''</small> : « اين حديث بر آن دلالت مى كند كه دو چيز است كه انسان ها را به هم پيوند مى دهد: نخست - دين; كه تمامى انسان هاى پاى بند و مؤمن به اصول دينى را به هم پيوند مى دهد. از اين رو انسان بايستى به مؤمنانى كه با آن ها در دايره ى ايمان قرار دارد، اهتمام ورزد.دوم - چارچوب ديگرى كه انسان ها را به هم پيوند مى دهد انسانيت است...بنابراين همانطور كه حضرت على ؑ مى فرمايند بايستى با مردم براساس عنصر مشتركى كه با آنان داريد رفتار كنيد. اگر عنصر پيوند دهنده دين است، پس بايستى براساس آن رفتار كرد; و اگر عنصر دين در ميان نبود، انسانيت مى تواند عامل روى آوردن هر يك از انسان ها به يكديگر و گفت و شنود با هم براى رسيدن به راه حل برتر باشد. » <ref>http://www.bayynat.ir/index/?state=es</ref>
 
 
* <small>دربارۀ بکاربردن مواد نیروزا در ورزش</small> : « استفاده از اين مواد خود به خود و به عنوان عملى كه انسان اختيار دارد با خود انجام دهد، حرام نيست. اما در مسابقات ورزشى كه نوعى حالت قرارداد بين دو طرف برقرار است، استفاده از اين مواد حرام است، زيرا پاى بندى به شروط تعيين شده در قرارداد واجب است. در اين مسابقات ورزش به عنوان فعاليتى طبيعى و بدنى با استفاده از نيروى فردى و بدون افزودن هيچ عامل توان بخش غيرطبيعى - مانند مواد نيروزا - لحاظ شده است...مسلمان بايد به شرط خود پاى بند باشد، چنان كه در حديث شريف آمده است: «المؤمنون عند شروطهم» «مؤمنان به شرط هاى خويش وفادارند». بنابراين استعمال مواد نيروزا براى مسلمان ورزشكار در مسابقات جايز نيست و اگر او با به كارگيرى اين مواد يا هر ابزار غير طبيعى اى پيروز شد، حق گرفتن مدال يا جايزه را ندارد.»<ref>http://www.bayynat.ir/index/?state=es&gid=43</ref>
 
=== ب ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش