محمدحسین فضل‌الله: تفاوت بین نسخه‌ها

 
=== ج ===
* دربارۀ تمارض در ورزش : « جايز نيست كه انسان خود را به گونه اى غير واقعى بنماياند. زيرا اين كار نوعى دروغ رفتارى است، به ويژه اگر براى تأثير بر تصميم داور باشد. معناى اين كار وارد آوردن فشار روانى بر داور است تا ناحق حكم كند. اين عمل هم طبعاً با قرارداد بازى كه مبتنى بر تلاش براى كسب نتايج از راه طبيعى و واقعى است، منافات دارد.» <ref>http://www.bayynat.ir/index/?state=es&gid=43</ref>
 
=== چ ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش