محمدحسین فضل‌الله: تفاوت بین نسخه‌ها

 
* « من فوتبال را يكى از ورزش هاى مفيد براى بدن مى دانم. همچنين خود اين بازى نتايج خوبى به همراه دارد زيرا سبب مى شود تا اوقات فراغت جوانان را پر كند و نيرويشان را افزايش دهد و ميل به رقابت را در آنان زنده نگه دارد و بالاتر از همه، آنان را از پرداختن به سرگرمى هاى حرام باز دارد. اما اين ورزش هم مانند بسيارى از ورزش هاى ديگر نبايد سبب غفلت انسان از همه مسووليت هاى زندگى، خانوادگى و دينى اش شود. » <ref>http://www.bayynat.ir/index/?state=es&gid=43</ref>
 
 
* « مشاركت زنان در هرگونه فعاليت ورزشى به شرط آن كه اين ورزش ها بين خود زنان باشد بدون اشكال است. زيرا نياز زنان به ورزش كمتر از نياز مردان نيست و اصولا هيچ مانع شرعى بر سر راه ورزش زنان وجود ندارد.» <ref>http://www.bayynat.ir/index/?state=es&gid=43</ref>
 
=== ن ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش