باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
* «شاه میداس را دو گوش [[خر]] است// لیک آوخ که زیر تاج دراست»
 
* «شب سیاه ز روز سفید نشناسد// کسی که گفت به از [[اصفهانشیراز]] بود [[شیرازاصفهان]]»
 
* «[[شتر]] در خواب بیند پنبه‌دانه// گهی لپ‌لپ خورد گه دانه‌دانه»
کاربر گمنام