فخرالدین رازی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «هرجا که ز مهرت اثری افتاده‌ست// سودازده‌ای بر گذری افتاده‌ست// در وصل تو کی توان رسیدن کآنجا// هرجا که نهی پای، سری افتاده‌ست»
آنکس که بداند و بداند که بداند//نزد روسا همیشه منفور بماند// .آنکس که بداند ونداند که بداند// حرفی نزنیدش بگذارید بچپاند// .آنکس که نداند وبداند که نداند //هر کار خلافی به کرسی بنشاند// .آنکس که نداند ونداند که نداند // با پارتی و پول بر مسند بالا بماند// .****************************اصغر حرافزاده بی حرف***********************
 
== درباره امام فخر رازی ==
کاربر ناشناس