انوری ابیوردی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز (ربات: زیباسازی)
 
* «ای خواجه مکن تا بتوانی طلب [[دانش|علم]]// کاندر طلب راتب هرروزه بمانی// رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز// تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی»
 
* «باش تا صبح دولتت بدمد// کاین هنوز از نتایج سحر است»
 
* «آن شنیدستی که در زیر چناری کدوبنی// برجست و بر برست برو بر به روز بیست؟»
کاربر گمنام